Dodjela diploma učenicima generacije Srednje škole "Uskoplje" za školsku 2019/20 godinu

 • Ispis

Srednja škola „ Uskoplje“

Gradska b.b.

               Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj ( online) 12. svibnja 2020. godine prihvaćeni su prijedlozi sa sjednica Odjelnih vijeća o oslobađanju   polaganja maturalnih  i završnih ispita.

               POLAGANJA MATURALNIH ISPITA OSLOBOĐENI SU SLJEDEĆI UČENICI:

IV.a – opća gimnazija

 1. Gloria Galić
 2. Marija Livajušić
 3. Jelena Martinović
 4. Iva Nikolić
 5. Katarina Pilić
 6. Katarina Perić
 7. Valerija Prskalo
 8. Marko Šimić
 9. Iva Udovčić
 10. Marija Žulj

IV.b – opća gimnazija

       1. Ivana Jezidžić

       2. Ivan Lovrić

       3. Ružica Miličević

       4. Luka Mostarac

       5. Miroslav Ristanović

       6. Matej Vejić

POLAGANJA ZAVRŠNIH ISPITA OSLOBOĐENI SU SLJEDEĆI UČENICI :

IV.c  zdravstvo „A“ , medicinska sestra/ medicinski tehničar

 1. Lamija Delić
 2. Melika Muratspahić
 3. Aiša Šehić
 4. Fikreta Tiro
 5. Denis Zulum

IV.d  elektrotehnika „ A“, tehničar za mehatroniku

 1. Filip Jurina

Na istoj sjednici  prihvaćeni su prijedlozi za učenike generacije Srednje škole

 „ Uskoplje“ za školsku 2019./2020. godinu:

 1. Marija Livajušić IV.a , opća gimnazija
 2. Marko Šimić   IV.a , opća gimnazija
 3. Iva Udovčić   IV.a , opća gimnazija
 4. Ivana Jezidžić  IV.b, opća gimnazija
 5. Ivan Lovrić  IV.b, opća gimnazija
 6. Fikreta Tiro   IV.c, zdravstvo“ A“, medicinska sestra/medicinski tehničar

 Ravnatelj škole:

                                                                                                                      David Perić, mag.cin.