Najava PISA istraživanja

  • Ispis

Slikovni rezultat za PISA 2018PISA – (Programme for International Student Assessment) međunarodno je istraživanje i predstavlja procjenu znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke ,matematičke i prirodoslovne pismenosti .

Najveće je obrazovno istraživanje na svijetu u kojem je do sada sudjelovalo više od milijun učenika. ). Istraživanje PISA 2018 predstavlja sedmi ciklus PISA studija, koji se provodi od 2000. godine i uključuje više od 80 zemalja sudionica.

Testiranje će se obaviti u 213 škola i u njemu će sudjelovati više od 7.000 petnaestogodišnjaka iz cijele BiH.

Testiranje u našoj školi biti će održano 9.5.2018. u dvije sesije u 9 i 13 sati. Testiranje se provodi elektronički , prema PISA tehničkim standardima, a učenici će testove raditi na računalima.

PISA se provodi svake treće godine pod pokroviteljstvom OECD –i s međunarodnim konzorcijem institucija i zemljama sudionicama. Svaki ciklus fokusira jedno područje, tako da PISA 2018 ima fokus na čitalačkoj pismenosti .

 

Osnovni ciljevi PISA istraživanja usmjereni su na obrazovnu politiku. PISA nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego na sposobnostima učenika u primjeni usvojenih znanja i vještine u životnim situacijama. Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon završenog obveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno sudjelovanje u društvu. PISA prikuplja kontekstualne informacije o obrazovnim praksama u zemljama sudionicama.

PISA osigurava tri tipa indikatora: osnovne indikatore koji daju profil znanja i vještina učenika; kontekstualne indikatore koji pokazuju kakva je veza između postignuća i demografskih, društvenoekonomskih i obrazovnih varijabli; te indikatore trenda koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća tijekom vremena.

PISA istraživane pruža jedinstvenu priliku da obrazovnim vlastima u BiH za dobivanje objektivnih pokazatelja, te planiranje i praćenje promjena u obrazovanju, u svrhu unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada.