Oglasna ploča

Javni poziv za dostavu ponuda za opremanje kabineta računalnom opremom

Lista uspješnih kandidata za prijem u radni odnos

Javni oglas za popunu upražnjenih radmih mjesta u Srednjoj školi "Uskoplje"

Javni oglas - Poziv za dostavu ponuda za osiguranje učenika za školsku 2020./21 godinu

Satnica održavanja nastave u Srednjoj školi "Uskoplje"

Raspored kabineta i odjela za učenike SŠ"Uskoplje"

Raspored ulaska učenika u Srednju školu "Uskoplje"

Kalendar rada za školsku 2020./2021. godinu

Raspored održavanja roditeljskih sastanaka

Popis prijavljenih učenika za upis u prvi razred Srednje škole"Uskoplje" u školskoj 2020./2021. godini

Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred srednjih škola  SBK/KSB u školskoj 2020./2021. godini

Preporuka Ministarstva obrazovanja SBŽ oko organiziranja maturalnih zabava i mimohoda maturanata u školskoj 2019/2020. godini

Instrukcija o provođenju maturalnih i završnih ispita

Instrukcija Ministarstva obrazovanja,znanosti,mladih, kulture i sporta

Prijedlog plana upisa u prvi razred za školsku 2020/21. godinu

Raspored održavanja online nastave za period 20.4 do 24.4.2020 godine 

Obavijest o sjednici nastavničkog vijeća

Prijedlog za upis u prvi razred za školsku 2020/21 godinu

Smjernice za vrednovanje i ocjenivanje učenika u srednjim školama županije Središnja Bosna

Naredba federalnog stožera civilne zaštite

Odluka o obustavi redovnog nastavnog procesa u SBK/KSB, za sve srednje škole

Informacija za učenike i roditelje iz ministarstva obrazovanja SBK/KSB

Naputak - uputa ministra obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta SBK/KSB

Online škola na daljinu platforma skole.sum.ba 

Informacija za javnost ministra obrazovanja, znanosti, mladih,kulture i sporta SBK/KSB

Instrukcija ministra obrazovanja SBK/KSB oko održavanja dežurstava i unapređenja online nastave uslijed pandemije COVID-19 

Ispitni rokovi i povjerenstva za mature i završne ispite za školsku 2019/20. godinu

Metodologija izrade maturalnog i zavrsnog rada

Kalendar rada SŠ "Uskoplje" u periodu od 18.12 do 13.1.2020 godine

Ne idi, sinko - Tea Franjić

Nominacija Miroslava Ristanovića za najboljeg učenika srednjih škola u FBiH u školskoj 2018./2019.

Prijava i raspored polaganja popravnih i završnih ispita za šk.2018/19.godinu

Popis učenika upisanih u prvi (I) razred za šk.2019/20.godinu po strukama i zanimanjima

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI (I) RAZRED SŠ"USKOPLJE" šk. 2019/2020.godina

PROLJETNI ISPITNI ROK ZA MATURE-GIMNAZIJA 2018/19 godina

Metodologija izrade maturalnog i završnog rada 

ISPITNI ROKOVI I POVJERENSTVA ZA MATURE I ZAVRSNE ISPITE šk 2018/19 GODINA

Kalendar rada za školsku 2018./2019. godinu

POVJERENSTVA ZA MATURE I ZAVRSNE ISPITE 2018 GODINA

ISPITNI ROKOVI ZA MATURE I ZAVRŠNE ISPITE 2018 GODINA

Obavijest o sjednici Nastavničkog vijeća

Povjerenstva za mature i završne ispite 2017.

Ispitni rokovi za mature i završne ispite 2017.

Kalendar rada za školsku 2016./2017. godinu

Raspored polaganja ispita za polaznike-izvanredne kandidate u školskoj 2016/17. godini

Statistički pregled za razdoblje 2010.-2016.

Pravilnik o kućnom redu škole

Metodologija izrade maturalnog i završnog rada

Aktivnosti Eko sekcije učenika gimnazije - odjel Bugojno

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Učenici su u proteklom periodu bili izuzetno aktivni kroz različite projekte koje su  pisali i provodili. Sudjelovali su u većem broju projekata u Eko elementu i s drugim neformalnim grupama građana.

Redovno su u jesen i proljeće sadili ukrasno bilje u gradskim parkovima i na očišćenim deponijama uz rijeke.

Obilazili smo rijeke Bugojna, uzimali uzorke vode i radili analize kako bi utvrdili stupanj zagađenosti istih. Više puta su i sami očistili deponije smeća i ukazali građanima na te probleme.

 Veći broj učenika je prošao kroz edukaciju ispitivanja kvaliteta vode u laboratoriju Eko elementa za što su dobili certifikate.

Sudjelovali su u edukacijama na temu zaštite okoliša, reciklaže otpada, GEMO hrana...Učenici su proveli projekat O OTPADA, s kojim su upoznali i učenike naše škole, građane i Komunalno javno poduzeće, kao i zbrinjavanje i elektroničkog otpada kroz poseban projekt.

 Maturanti 4. b su napisali i proveli projekat Šah u mome gradu, gdje su postavili veliku šahovsku ploču na plato ispred KSC- a, darovali ga svome gradu. Za otvorenje ploče smo upriličili šahovski turnir. Za turnir smo imali donatoricu  za nagrade, Ljiljanu Bosnić iz USA, omladinsku prvakinju Jugoslavije iz 80 tih godina.

Posljednji projekt u kom su učenici eko sekcije aktivno sudjelovali je izrada turističkog vodiča grada Bugojna, koji finansira USAID Pro budućnost. Obišli smo značajna mjesta i kulturnohistorijske spomenike, aktivno slušali i sami izlagali predavanja o svakoj destinaciji. Fotografirali i pravili brošure koje se još uređuju.

Samoinicijativno su napisali i izdali časopis zahvaljujući novčanoj pomoći načelnik Gornjeg Vakufa - Uskoplja. Dva učenika su prošli edukaciju Grafički dizajn (što im je Eko elementa omogućio kroz projekat edukacije građana) te su sami tehnički uredili časopis. Zahvalni smo i Zdeni Malinaru koji je pružio tehničku pomoć kako bi časopis tiskan.

 

Voditeljica sekcije je Zorica Bujak, prof. Kemije


 

Europski tjedan kodiranja u Srednjoj školi "Uskoplje

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

U listopadu ove godine srednja škola „Uskoplje“ se uključila u europsku inicijativu popularizacije i podučavanja kodiranja s pokroviteljstvom Europskog Vijeća u kojoj je samo prošle godine sudjelovalo 14 milijuna nastavnika i učenika u cijeloj Europi. U sklopu Europskog tjedna kodiranja, naša profesorica  i koordinatorica projekta Marija Barnjak izabrana je za EUCodeWeek Leading Teacher za Bosnu i Hercegovinu. U suradnji s profesorima Tomislavom Medvidovićem i Josipom Barnjakom organizirali smo četiri aktivnosti kodiranja koje su odobrene od strane EUCodeweek ambasadora za Bosnu i Hercegovinu

Pogledajte naše aktivnosti i uključite se u one koje su još u tijeku.

RobyCody Logika

Virtualna učionica: Logika kodiranja2020

Mobilna aplikacija: Make History

Školski kviz znanja u Scratchu

Uz zabavne i korisne aktivnosti kodiranja učenicima i nastavnicima su uručeni certifikati za sudjelovanja na Europskom tjednu programiranja.

 

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi "Uskoplje"

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednja škola'' Uskoplje“

U Gornjem Vakufu - Uskoplju

Nadnevak: 21.9.2020. godine

Temeljem  članka 83. Zakona o srednjem školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19, članka 3. i 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva (Službene novine KSB/SBK br 6/20  ),Kriterija i procedure za zbrinjavanje  nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama,članaka 3. i 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi „Uskoplje“) , Odluke Školskog odbora broj: 1-754/20 od 28.7.2020. godine,  Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a , prema Odluci Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje javnog oglasa /  natječaja za upražnjena radna mjesta , broj: 03-30-sl/20 od 7.9.2020. godine, raspisuje se

                                                                                                         JAVNI  OGLAS / NATJEČAJ

   za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik hrvatskog  jezika– jedan izvršitelj puna norma, na neodređeno radno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnik hrvatskog  jezika– jedan izvršitelj na 4 sata tjedne norme, na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

 Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnik latinskog jezika– jedan izvršitelj na 8 sati tjedne  nastavne  norme na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnik engleskoga jezika– jedan izvršitelj na 8 sati tjedne  nastavne  norme na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

3. Nastavnik njemačkog jezika– jedan izvršitelj na  8 sati tjedne norme  na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika matematike – jedan izvršitelj puna norma, na neodređeno radno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

5. Nastavnika matematike – jedan izvršitelj na 8 sati tjedne norme, na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

6. Nastavnika fizike – jedan izvršitelj puna norma, na neodređeno radno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika fizike – jedan izvršitelj na 10 sati tjedne norme, na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika psihologije – jedan izvršitelj na 4 sata tjedne  norme, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine,

 Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika glazbene umjetnosti – jedan izvršitelj na 7 sati tjedne norme, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika stručnih predmeta zdravstvene struke –  ukupno 20 sata tjedne  norme, na određeno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika zdravstvene njege –na 5 sati tjedne norme , na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

12. Nastavnika računalstva – jedan izvršitelj puna norma , na neodređeno vrijeme

 Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

I.  Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu( „Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjem školstvu ( ''Sl. novine KSB/SBK'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za srednje škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Dopunama nastavnog plana i programa za gimnazije i strukovne  škole na hrvatskom jeziku u KSB-u ( ''Sl. novine KSB'', broj: 17/12) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SŠ „Uskoplje“ VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova) za sva radna mjesta. Mjesto rada je Gornji Vakuf – Uskoplje i rad u isturenim odjelima u Bugojnu.

 II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, novine ili naziv web stranice škole u kojima je oglas/ natječaj objavljen s datumom objave, popis priložene dokumentacije  . Prijava mora biti vlastoručno potpisana,
 2. životopis, vlastoručno potpisan,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, ovjeren prijepis ocjena s fakulteta tijekom studija za oba ciklusa obrazovanja ili ovjerena kopija indeksa,
 6. uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta,
 7. potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 8.  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju,
 9.  potvrda Federalnog zavoda MIO-PIO o podatcima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu, 
 1.  potvrdu o socijalnom statusu ( ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda),
 2. potvrdu o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,
 3. rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nepotpunoj normi s brojem sati  koji nedostaju i ovjerenu  bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme. Dokumente trebaju dostaviti   u originalu ili ovjerenoj preslici ukoliko su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju nepotpunu normu.

III. Uz prijavu na javni oglas/ natječaj, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Potpunom i blagovremenom prijavom se smatra prijava  koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu.

IV.

Temeljem članka 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u KSB/SBK i članka 5. i 6.  Kriterija i procedure za zbrinjavanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog  u osnovnim i srednjim školama,  pravo prioriteta pri zapošljavanju stječu  nastavnici koji su proglašeni tehnološkim viškom i nastavnici koji  ostaju bez pune nastavne norme  u statusu na neodređeno  ostvarenim u školama Kantona  u okviru nastavnog NPP-a u kojem je ugovor sklopljen.

V. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji uz obvezu pozivanja na poseban zakon, što dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas / natječaj

VI. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas /  natječaj koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

VII. Povjerenstvo za provođenje javnog oglas/natječaj obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem  stranice škole www.tel.net.ba/sskola-uskoplje

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa / natječaja obvezni su pristupiti  pismenom  dijelu ispita. Pismeni ispit  održat će se 6.10.2020. godine u 11,00 sati . Kandidati koji ispune uvjete (minimalno 60 %  bodova ) mogu pristupiti usmenom djelu ispita (intervju). Intervju s kandidatima će se održati 7.10.2020. godine, u prostorima škole  u 11,00 sati. Ispit  obuhvaća slijedeća  područja: zakonske  okvire, izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno- obrazovnog rada  i opće znanje.

IX. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas /  natječaj a kandidati koji na pismenom ispitu ne osvoje minimalno 60 % bodova nemaju pravo pristupa usmenom intervju ( rezultati će biti na objavljeni na web-stranici škole    www.tel.net.ba/sskola-uskoplje

X. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti.  Vjerodostojnost diploma.

XI.  Obavijest o javnom  oglasu /natječaju se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog  oglasa /natječaja na  (  web-stranici škole   škole www.tel.net.ba/sskola-uskoplje , te se dostavlja Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, i ostaje otvoren osam dana od dana objave.

XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa /natječaja mogu se dobiti putem e-mail  škole: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,  ili na  kontakt telefon 030 – 494-039

XIII. Prijava na  oglas /natječaj podnosi se povjerenstvu, na adresu: SŠ „Uskoplje“ , Gradska  b.b. 70280 Gornji Vakuf - Uskoplje u zatvorenoj kuverti, s naznakom NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

                                                                                                          v.d ravnateljica škole

 

 

 

 

 

 

 

Dragi naši maturanti!

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Dragi naši maturanti!

Nismo vas odbacili!

Nismo vas zaboravili!

Vjerovali ili ne, svaki naš međusobni susret počinje ili završava razgovorom o vama!

Kako vam pomoći privesti školovanje kraju?

Kako prebroditi ovu krizu i olakšati vam ovo vrijeme ugroze?

Kako vam objasniti da je bolje sjediti u kući kad trebate biti sa svojim kolegama i slaviti život?

Žao nam je što niste završili školovanje kao mi, kao i sve generacije prije vas!

Žao nam je što ste propustili zadnje zajedničke dane u školskim klupama sa svojim kolegama!

To nije prirodno!

To nije pošteno!

Mladost treba biti glasna, mladost treba slaviti, mladost treba obući svoj najljepši osmijeh , uzdignute glave proći kroz svoj grad, doći na svoju maturalnu zabavu i plesati svoj maturalni ples!

Nikada više nećete imati 18! Nikada se više nećete okupiti svi zajedno jer će vas život odnijeti na različite strane svijeta . Sad počinje novo razdoblje vaših života. Bez nas. Bez vaših najomiljenijih i najomraženijih profesora, koji su vam( bez obzira u koju skupinu pripadali) pokušali prenijeti svoje znanje i usmjeriti vas na pravi put(svatko na svoj način). Nadam se da smo u tome , uz vaše roditelje, bar djelomično uspjeli.

Matura je ispit zrelosti. Tvrdim da ste vi, COVID generacija, svoj ispit zrelosti položili za 10!

Svi smo osjetili da život može stati, cijeli svijet može stati , ali samo na trenutak! Život i mladost nikakva pandemija ne može zaustaviti! Izvojevali ste, vjerujem, najtežu bitku dosad! Krila ste spustili na trenutak, ali samo kako biste snažnije zamahnuli i vinuli se jače u nove pobjede!

Ma kojim putem odlučite krenuti, gdje god vas život odnese, budite postojani, budite svoji! Nikada nemojte zaboraviti tko ste i otkud dolazite i uvijek se vraćajte svojim korijenima!

Hvala vam što ste bili strpljivi!

Hvala vam što ste mirno sjedili doma i slušali upute u ovom teškom razdoblju!

Hvala vam sto nas nadahnjujete!

Hvala vam što ste bili dio naših života!

                                                                                                                      Luca Boškić, prof.

                                                                                                                       v. d. ravnateljica

 

Dodjela diploma učenicima generacije Srednje škole "Uskoplje" za školsku 2019/20 godinu

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Srednja škola „ Uskoplje“

Gradska b.b.

               Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj ( online) 12. svibnja 2020. godine prihvaćeni su prijedlozi sa sjednica Odjelnih vijeća o oslobađanju   polaganja maturalnih  i završnih ispita.

               POLAGANJA MATURALNIH ISPITA OSLOBOĐENI SU SLJEDEĆI UČENICI:

IV.a – opća gimnazija

 1. Gloria Galić
 2. Marija Livajušić
 3. Jelena Martinović
 4. Iva Nikolić
 5. Katarina Pilić
 6. Katarina Perić
 7. Valerija Prskalo
 8. Marko Šimić
 9. Iva Udovčić
 10. Marija Žulj

IV.b – opća gimnazija

       1. Ivana Jezidžić

       2. Ivan Lovrić

       3. Ružica Miličević

       4. Luka Mostarac

       5. Miroslav Ristanović

       6. Matej Vejić

POLAGANJA ZAVRŠNIH ISPITA OSLOBOĐENI SU SLJEDEĆI UČENICI :

IV.c  zdravstvo „A“ , medicinska sestra/ medicinski tehničar

 1. Lamija Delić
 2. Melika Muratspahić
 3. Aiša Šehić
 4. Fikreta Tiro
 5. Denis Zulum

IV.d  elektrotehnika „ A“, tehničar za mehatroniku

 1. Filip Jurina

Na istoj sjednici  prihvaćeni su prijedlozi za učenike generacije Srednje škole

 „ Uskoplje“ za školsku 2019./2020. godinu:

 1. Marija Livajušić IV.a , opća gimnazija
 2. Marko Šimić   IV.a , opća gimnazija
 3. Iva Udovčić   IV.a , opća gimnazija
 4. Ivana Jezidžić  IV.b, opća gimnazija
 5. Ivan Lovrić  IV.b, opća gimnazija
 6. Fikreta Tiro   IV.c, zdravstvo“ A“, medicinska sestra/medicinski tehničar

 Ravnatelj škole:

                                                                                                                      David Perić, mag.cin. 

Stranica 1 od 23

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta

ministarstvo link slika

Image