Povijest

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail
Index članka
Povijest
Stranica 2
Sve stranice

IZ POVIJESTI SREDNJEG ŠKOLSTVA

Austro - Ugarska će izgraditi u Gornjem Vakufu Narodnu osnovnu školu 1888/89. Naraštaji žitelja Uskoplja završit će četverorazredno školovanje i time će obrazovanje prestati. Najbogatiji i rijetki čije su vizije bile drugačije, slat će djecu diljem BiH na nastavak školovanja. Iz tih redova regrutirat će uskopska inteligencija.
Kroz godine, Bugojno će postajat i središte obrazovanja Uskopske doline, ali i šire. Generacije malih maturanata, a kasnije velikih, završavat će gimnaziju u Bugojnu.
Povijest srednjeg obrazovanja u Gornjem Vakufu nije duga. Srednjoškolski centar "Jura Mikulić" osnovan je Odlukom Skupštine općine br: 01 - 611 - 2 od 3.4.1972. i Odlukom br: 04 - 610 - 14 od 10.4.1973. Srednjoškolski centar "Jura Mikulić" bit će upisan kod Privrednog suda u Zenici - br.registarskog uloška:1-134, oznaka i broj rješenja U/V - 1222/78.
Srednjoškolski centar "Jura Mikulić" izrast će iz isturenih odjela bugojanskog Srenjoškolskog centra koja su stvorena u Gornjem Vakufu prethodnih godina. Ti odjeli, brojnim učenicima, osiguranim prostorom i potrebnim profesorskim kadrom, bit će pretpostavka za osnivanje Srenjoškolskog centra u Gornjem Vakufu.
Srednjoškolski centar "Jura Mikulić" prestaje s radom 15.5.1992 godine zbog ratnih opasnosti.

ŠK. 1992/93 i 1993/94 traje rat.
Škola nastavlja sa radom u ljeto 1994 godine pod nazivom Srednja škola "Uskoplje". Školske godine 1994/95. upisani su u školu učenici u tri struke: gomnazija - opći smjer, tekstilna struka - zanimanje krojač i strojarska struka zanimanje bravar. U gimnaziju je upisano četrdeset učenika. Ukupno te školske godine upisana su 172 učenika. Odlukom Općinskog vijeća za vršitelja dužnosti ravnatelja škole imenovan je profesor Jozo Jurina.
Kako školska godina počinje sjednicom NV tako je i ta školska 1994/95. počela 23.kolovoza 1994.god. Na toj prvoj sjednici su bili NV bili su nazočni:
Dubravka Kubat, prof.njemačkog jezika
Nada Matijanić, prof.matematike
Marko Kustura, prof.matematike
David Perić, prof.tjelesnog i zdravstvenog odgoja
pok. Zdravko Kolak, prof.zemljopisa
Josip Meštrović, prof.strojarske grupe predmeta
Danka Batinić, prof.tekstilne grupe predmeta
Zora Pilić, prof.kemije
Alojz Bandić, prof.fizike
Vjekoslav Đikić, prof.filozofije
Ljiljana Zeko, nastavnik praktične nastave
Mirko Kvesić, nastavnik praktične nastave
Drago Ljubas, nastavnik praktične nastave
tajnica Janja Pilić, dipl.iur.
Jozo Jurina, V-D.RAVNATELJA
Na sjednici NV od 24.05.1995. odobrena je ekskurzija završnom razredu na relaciji: Tomislavgrad, Split, Rijeka, Pula, Brijuni, Rovinj, Poreč, s jednodevnim izletom u Trst; voditelj učeničke ekskurzije bio je prof. Marko Kustura.
Prvi školski odbor: A.Bandić, N.Matijanić, D.Perić, J.Meštrović, D.Ljubas, P.Šandro
Osim odgojno obrazovnih poslova u školi se regulira i sustav rukovođenja i upravljanja tako je na sjednici Školskog odbora, održanoj 26.06.1995. izabran ravnatelj škole, profesor Jozo Jurina.
1995/96 ukupno je upisano 235 učenika, u devet odjela.
Učenici završnih razreda su išli na ekskurziju, Pula, Brijuni.
Školska godina 1996/97. počinje s upisanih 265 učenika u 11 odjela.
Ekskurzija i maturalna večer su bile u Adrijatiku, u Dubrovniku.
U školskoj 1997/97. ukupno je upisano 249 učenika u 10 odjela.
Učenici su imali nastavnu ekskurziju u Dubrovniku, u čijem sadržaju je upriličena i maturalna večer u organizaciji globtur-a Međugorje.
Školska 1998/99. je počela 7.rujna, upisana su 262 učenika.
U vremenu od 13. do 16. svibnja maturanti su imali ekskurziju u hotelu "Medena" kod Trogira u sklopu koje je održana maturalna večer.
U školskoj 1999/2000. u školu je upisano ukupno 308 učenika.
Za maturante je organizirana šestodnevna ekskurzija na relaciji Zagreb - Prag - Beč od 11. do 16.svibnja, a maturalna večer je održana 20.svibnja u Uskoplju. Od 296 učenika s uspjehom je završilo 226, na popravni je upućeno 60 učenika, a 10 učenika je palo na godinu.
2000./01. školske godine u školu je upisano ukupno 310 učenika: gimnazija 146, ekonomist 36, prodavač 89 učenika, automehaničar, autolimar 39 učenika. Nastava je počela 11. rujna. U vremenu od 23. do 29. travnja izvedena je nastavna ekskurzija u Italiju. Uspješno je školsku godinu završilo 99,03 % učenika s prosječnom ocjenom 3,37
U školskoj 2001./02. ukupno je upisano 401 učenika u 16 odjela: gimnazija 207 učenika, ekonomist 41, prodavač 79 učenika autolimar 33 i automehaničar 41 učenik. U bugojnu su otvorena dva isturena odjela naše škole. Nastava je počela 10. rujna. Nastavna ekskurzija izvedena je u Dubrovniku 17.,18. i 19. svibnja. Na kraju školske godine s uspjehom je završilo 96,07 % učenika.
Školske 2002./03. godine upisano je 428 učenika: gimnazija 247 učenika, strojarska struka 44 učenika, ekonomija i trgovina 147 učenika. Nastava je počela 2. rujna 2001. Učenici završnih razreda išli su na ekskurziju Zagreb- Beč- Prag- Budimpešta. Započela je obnova i rekonstrukcija zgrade Srednje Škole „ Uskoplje „. 20. siječnja 2003. preseljeno je u obnovljenu zgradu. Školsku je godinu od 431 učenik s uspjehom završilo 425 učenika ili 98,61 %, a 5 učenika ili 1,16 % je izgubilo godinu.
Školske 2003./04. nastava je počela 1. rujna, Ove školske godine je upisano 429 učenika. Na kraju školske godine od 426 učenika razred je završilo 419 učenika ili 98,1 učenik, a godinu je izgubilo 7 učenika ili 1,64 %. Srednjoškolsko obrazovanje je završilo 94 učenika.
Školske 2004./05. godine upisana 444 učenika, u 15 odjela. Nastava je počela 6. rujna.
Školsku godinu je uspješno završilo 97,64 % učenika.
Školske 2005./06. nastava je počela 5. rujna, a u školu su upisana 384 učenika. Od 30. rujna do 07. listopada naši su učenici bili na ekskurziji u Španjolskoj. U organizaciji naše škole održana je javna tribina o odgoju i obrazovanju na kojoj je govorio monsinjor Ratko Perić. Nastavnu je godinu s uspjehom završilo 99,7 % učenika.
Školske 2006./07. godine nastava je počela 4 rujna, a u školu je upisano 380 učenika. Od 6. listopada do 12. listopada naši su učenici bili na maturalnom putovanju u Italiji.
U organizaciji naše škole 25. listopada održana je književna večer na kojoj su sudjelovali književnici Antun Lučić, fra Mile Stojić, Marina Kljajo i Iva Nuić. 7. studenog u organizaciji naše škole održana je javna tribina pod nazivom „ Droga razara duh i tijelo“. Gosti tribine bili su: Miro Majić koordinator, te Ivo i Martin štićenici zajednice Chenacolo, Međugorje. Srednjoškolsko obrazovanje završilo je 95 učenika od čega 59 gimnaziju.
Školske 2007./08. godine nastava je započela 3. rujna. U školu je upisano 337 učenika, u 12 odjela. Školu je s uspjehom završilo 96,64 % učenika, a 3,52 učenika je izgubilo godinu.
Školska 2008./09. godini u školu je upisano 356 učenika u 14 odjela. Nastava je počela 1. rujna. Srednjoškolsko je obrazovanje ove godine završilo 89 učenika. S uspjehom je školsku godinu završilo 97,13 % učenika, a 2,86 % učenika je izgubilo godinu.
Školska 2009./10.godina – Nastava je u ovoj školskoj godini počela 7. rujna. U školu su upisana 384 učenika. Prvi je put u školu uvedena građevinsko-geodetska struka u koju je upisano 45 učenika. Nastavna ekskurzija u Španjolsku izvedena je u listopadu. Učenici škole su 12. travnja posjetili Sajam – gospodarstva „ Mostar 2010“. Od 384 učenika školsku godinu je s uspjehom završilo 366 učenika ili 95,31 %, a 18 učenika ili 4,68% je izgubilo godinu.
Školska 2010./11.- Nastava je u školskoj 2010./11. godini započela 6.rujna. Upisana su 392 učenika, u 16 odjela. U gimnazijski su program upisana 193 učenika, u ekonomsko- trgovačku struku, zanimanje ekonomski tehničar , upisano je 41 učenik u građevinsko- geodetsku struku, zanimanje građevinski tehničar i geodetski tehničar , upisano je 48 učenika. U trogodišnja zanimanja: bravar, automehaničar, instalater grijanja, klimatizacije, kuhar, konobar, frizer upisano je 11 0 učenika.
U školi je uposleno 36 djelatnika: 27 djelatnika s VSS, jedan djelatnik s VŠ, 2 djelatnika VKV, 3 djelatnika KV i 3 su djelatnika NK. U nastavnom procesu sudjeluje i 6 vanjskih suradnika s VSS. Na početku su nastavne godine učenici završnih razreda bili na maturalnom putovanju u Španjolskoj od 1. do 9. rujna.

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta