Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 12.11.2015.

Školski odbor čine:

Josip Herceg predsjednk
Josip Meštrović
Ružica Matušić
Ivica Bilić
Monika Cvrtak

 

 

Plan i program rada Školskog odbora

U skladu sa Zakonom o srednjoj školi, Pravilnikom o organizaciji i načinu rada Školskog  odbora , kao i Pravilnikom škole Školski odbor škole će:

- upravljati radom i poslovanjem škole,

- donositi opća akta škole

- donositi Godišnji plan i program škole i ocjenjivati njihovo ostvarivanje

- utvrđivati poslovnu politiku i mjere za njenu provedbu,

- odlučivati o kupovini, prodaji i raspolaganju sredstvima škole,

- razmatrati i rješavati žalbe učenika, nastavnika, drugih zaposlenika i roditelja

- kontrolirati i ocjenjivati rad direktora škole

- rješavati pitanja odnosa sa osnivačem

- podnositi osnivaču, najmanje jedanput godišnje izvještaj o financijskom poslovanju škole

- raspravljati o rezultatima odgojno-obrazovnog rada 

- raspisivati natječaja za nastavnike i druge zaposlenike škole i postupati po natječaju

- utvrđivati prijedlog upisa učenika,

- obavljati i druge poslove utvrđene Zakonom, Pravilima i drugim općim aktima škole.

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta