• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Nastava se izvodi u školskoj zgradi koja je većim dijelom  obnovljena,  za  nesmetano izvođenje nastave potrebno je  renovirati ostatak prostora i opremiti kabinete. Škola raspolaže sa 14 učionica, kabinetom informatike, 3 radionice, zbornicom, 4 ured, knjižnicom , holom, 4 hodnika, , muškim i ženskim WC, nastavničkim WC-om, prostorom za pušenje i portirnicom Dvorište, kabinet informatike, bravarsku radionicu, dvoranu za tjelesno i rukometno igralište koristimo sa drugom srednjom školom. Nastava se odvija djelomično u polu opremljenim kabinetima,a zadatak u ovoj kao i prethodnim školskim godinama je osigurati sredstva za opremanje kabineta, obnovu športske dvorane, uređenja školskog dvorišta i dijela fasade  na zgradi škole aneks II . Prošle školske godine opremili smo djelomično kabinet elektrotehnike i športsku dvoranu ( stropni dio, rasvjetu i vrata na ulazu u dvoranu, ostavu za sprave i  izmijenili sve prozore).

Plan i program rada Nastavničkog vijeća

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici u školi. Nastavničko vijeće radi u sjednicama koje saziva i kojima predsjedava ravnatelj. U pravilu, ono zasjeda svaki mjesec a obvezno na početku šk. godine, na kraju svakog polugodišta, na kraju šk. godine, te po potrebi. Godišnjim  programom za Nastavničko  vijeće  utvrđuje  se  sadržaj  rada,  sadržaji analiza  i  procjena  o  uspješnosti  nastave.  Utvrđuje  se  vrijeme  i  način  realizacije sadržaja te njegovi izvršitelji. Sadržaj rada nastavničkog vijeća:

R. br.

Programski sadržaji

Vrijeme realizacije

Izvršitelji

1

Pripreme za početak šk. godine, podjela predmeta i sati, usvajanje 40 satnog radnog vremena, razmatranje GPR škole, usvajanje plana slobodnih aktivnosti

           rujan

Ravnatelj, pedagog, tajnik škole

2

Realizacija stručnog usavršavanja, imenovanje komisija, utvrđivanje dopunskih i razrednih ispita ,imenovanje povjerenstva za ispite,usvajanje kalendara polaganja matura i završnih ispita

Listopad svibanj

Ravnatelj , pedagog

3

Organizacija ispita,prijedlog i usvajanje mjera za poboljšanja uspjeha,analiza rada stručnih tijela,ostvarivanje plana i programa rada

analiza uspjeha u prvom polugodištu,organizacija roditeljskih sastanaka

Siječanj

 lipanj 

Ravnatelj , pedagog

4

Analiza realizacije GPR za prvo polugodište, usvajane tema za maturske radove i tema za praktične radove

Veljača,

svibanj

Ravnatelj

5

analiza rada stručnih aktiva,realizacija planova rada po predmetima,

usvajanje izvještaja o uspjehu završnih razreda pripreme za mature i završne ispite,provođenje ispita.                                                        

 Travanj,

svibanj

Ravnatelj, pedagog

 izvještaj sa kraja nastavne godine, organizacija popravnih ispita, pripreme i donošenje plana upisa učenika, pripreme za početak nove školske godine, analiza rada za školsku 2015./16. godinu

 Lipanj,

srpanj,

kolovoz

 Ravnatelj, pedagog, tajnik škole


Ažurirano Četvrtak, 10 Studeni 2016 22:37

 
Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta