Oglasna ploča

Javni oglas za popunu upražnjenih radmih mjesta u Srednjoj školi "Uskoplje"

Javni oglas - Poziv za dostavu ponuda za osiguranje učenika za školsku 2020./21 godinu

Satnica održavanja nastave u Srednjoj školi "Uskoplje"

Raspored kabineta i odjela za učenike SŠ"Uskoplje"

Raspored ulaska učenika u Srednju školu "Uskoplje"

Kalendar rada za školsku 2020./2021. godinu

Raspored održavanja roditeljskih sastanaka

Popis prijavljenih učenika za upis u prvi razred Srednje škole"Uskoplje" u školskoj 2020./2021. godini

Natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred srednjih škola  SBK/KSB u školskoj 2020./2021. godini

Preporuka Ministarstva obrazovanja SBŽ oko organiziranja maturalnih zabava i mimohoda maturanata u školskoj 2019/2020. godini

Instrukcija o provođenju maturalnih i završnih ispita

Instrukcija Ministarstva obrazovanja,znanosti,mladih, kulture i sporta

Prijedlog plana upisa u prvi razred za školsku 2020/21. godinu

Raspored održavanja online nastave za period 20.4 do 24.4.2020 godine 

Obavijest o sjednici nastavničkog vijeća

Prijedlog za upis u prvi razred za školsku 2020/21 godinu

Smjernice za vrednovanje i ocjenivanje učenika u srednjim školama županije Središnja Bosna

Naredba federalnog stožera civilne zaštite

Odluka o obustavi redovnog nastavnog procesa u SBK/KSB, za sve srednje škole

Informacija za učenike i roditelje iz ministarstva obrazovanja SBK/KSB

Naputak - uputa ministra obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta SBK/KSB

Online škola na daljinu platforma skole.sum.ba 

Informacija za javnost ministra obrazovanja, znanosti, mladih,kulture i sporta SBK/KSB

Instrukcija ministra obrazovanja SBK/KSB oko održavanja dežurstava i unapređenja online nastave uslijed pandemije COVID-19 

Ispitni rokovi i povjerenstva za mature i završne ispite za školsku 2019/20. godinu

Metodologija izrade maturalnog i zavrsnog rada

Kalendar rada SŠ "Uskoplje" u periodu od 18.12 do 13.1.2020 godine

Ne idi, sinko - Tea Franjić

Nominacija Miroslava Ristanovića za najboljeg učenika srednjih škola u FBiH u školskoj 2018./2019.

Prijava i raspored polaganja popravnih i završnih ispita za šk.2018/19.godinu

Popis učenika upisanih u prvi (I) razred za šk.2019/20.godinu po strukama i zanimanjima

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI (I) RAZRED SŠ"USKOPLJE" šk. 2019/2020.godina

PROLJETNI ISPITNI ROK ZA MATURE-GIMNAZIJA 2018/19 godina

Metodologija izrade maturalnog i završnog rada 

ISPITNI ROKOVI I POVJERENSTVA ZA MATURE I ZAVRSNE ISPITE šk 2018/19 GODINA

Kalendar rada za školsku 2018./2019. godinu

POVJERENSTVA ZA MATURE I ZAVRSNE ISPITE 2018 GODINA

ISPITNI ROKOVI ZA MATURE I ZAVRŠNE ISPITE 2018 GODINA

Obavijest o sjednici Nastavničkog vijeća

Povjerenstva za mature i završne ispite 2017.

Ispitni rokovi za mature i završne ispite 2017.

Kalendar rada za školsku 2016./2017. godinu

Raspored polaganja ispita za polaznike-izvanredne kandidate u školskoj 2016/17. godini

Statistički pregled za razdoblje 2010.-2016.

Pravilnik o kućnom redu škole

Metodologija izrade maturalnog i završnog rada

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

 POPIS AKTIVA I PRESJEDNIKA STRUČNIH AKTIVA ZA ŠK. 2019./20. GODINU

  1. JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE:

                a) Aktiv hrvatskog jezika članovi: Greta Kuna, Marjana Šimić, Nikolina Tirić- predsjednica Greta Kuna

                b) Aktiv stranih jezika –  članovi: Dragana Galić, Dubravka Kubat, Ana Rimac,Gabrijela Petrović,Mile Beljo- predsjednica Dragana Galić

2. UMJETNIČKO PODRUČJE

                                a) Likovna i glazbena umjetnost – članovi Vlado Gajić i Biljana Glibo-  predsjednica Biljana Glibo

               

3.DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE- članovi Ratko Kolovrat,  Milenko Lončar, Marija Barnjak, Davor Kustura- predsjednica Marija Barnjak

4.PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKO PODRUĆJE – članovi Nada Matijanić, Marija Ljubas, Zorica Bujak, Verica Malinar, Mario Kvasina, Ivana Ivančić, Branko Domagoj Čokić, Predsjednica : marija Ljubas

5.TEHNIČKO INFORMATIČKO PODRUČJE – članovi: Josip Meštrović, Tomislav Medvidović, Ivana Tomas, Kristina Bandić – predsjednica aktiva

6.SPORTSKO PODRUČKE-članovi: Bojan Štrbac, Stipo Tokić, Dejan Rajić, David Perić- predsjednik David Perić

7.ZDRAVSTVENO PODRUČJE – članovi  Milena Lončar, Ivan Dundović, Marin Novaković, Tvrtko Krajina - predsjednica Milena Lončar

 

Prijedlog plana rada aktiva na temelju kojega će aktivi razraditi svoje pojedinačne planove

Aktivi će donijeti godišnji program rada i voditi pisanu evidenciju ostvarenja istog Aktivi raspravljaju i odlučuju o raspodjeli predmeta i sati te ostalim zaduženjima nastavnika, članova aktiva.

Svi aktivi će uraditi i program stručnog usavršavanja, planirati nabavke nastavnih sredstava i pomagala, čuvati zbirke učila, uređivati učionice i kabinete te oglasne panoa. Sudjelovati će u ustrojavanju i provedbi učeničkih natjecanja, smotri i priredaba u školi i izvan nje.

Aktivi će usklađivati ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovarati i ujednačavati kriterije ocjenjivanja i poticati ostvarenje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta, stručno razrađivati i provoditi stručne i metodičke inovacije u odgojno obrazovnom procesu.

Programom se obvezuju stručni aktivi za zajedničko planiranje: rada, školskih zadaća, korištenja udžbenika i literature. Utvrđuje se broj obveznih sastanaka za svaki aktiv. Osim toga, aktivi vrše analizu godišnjih i mjesečnih planova, analizu stručnog  usavršavanja,  oglednih sati i sl. Također, aktivi prave plan realizacije školskih natjecanja.

 


 


Ažurirano Utorak, 24 Rujan 2019 15:35

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta