• PDF
  • Ispis
  • E-mail

 POPIS AKTIVA I PRESJEDNIKA STRUČNIH AKTIVA ZA ŠK. 2018./19. GODINU

  1. JEZIČNO KOMUNIKACIJSKOG PODRUČJA:

                a) Aktiv hrvatskog jezika, članovi: Greta Kuna, Marjana Šimić, Milka Pavlović, Luca Boškić- predsjednica Marjana Šimić

                b) Aktiv stranih jezika –  članovi: Dragana Galić, Dubravka Kubat, Ana Rimac,Gabrijela Petrović,Mile Beljo- predsjednica Dubravka Kubat

  1. UMJETNIČKO PODRUČJE

                                a) Likovna i glazbena umjetnost – članovi Vlado Gajić i Biljana Glibo-  predsjednik Vlado Gajić

                –

  1. DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE- članovi Ratko Kolovrat,  Marija Pocrnja- predsjednik Milenko Lončar
  2. MATEMATIČKO PODRUĆJE – članovi Nada Matijanić, Marija Ljubas,Ljilja Zadrić – predsjednica Nada Matijanić
  3. PRIRODOSLOVNO PODRUČJE – članovi Alojz Bandić, Zorica Bujak, Verica Malinar, Mario Kvasina, Amer Čemer- predsjednica Verica Malinar
  4. TEHNIČKO INFORMATIČKO PODRUČJE – članovi: Josip Meštrović, Tomislav Medvidović, Ivana Tomas, Kristina Bandić,Tomislav Mikulić – predsjednik Josip Meštrović
  5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA – ČLANOVI: Mirza Karadža,Ana Eldić, Dejan Rajić, David Perić- predsjednik David Perić
  6. ZDRAVSTVENO PODRUČJE – članovi  Kristina Vejić, Milena Lončar, Ivan Dundović, Ana Novaković, Tvrtko Krajina i Ante Jeličić- predsjednica Ana Novaković

 

Prijedlog plana rada aktiva na temelju kojega će aktivi razraditi svoje pojedinačne planove

Aktivi će donijeti godišnji program rada i voditi pisanu evidenciju ostvarenja istog Aktivi raspravljaju i odlučuju o raspodjeli predmeta i sati te ostalim zaduženjima nastavnika, članova aktiva.

Svi aktivi će uraditi i program stručnog usavršavanja, planirati nabavke nastavnih sredstava i pomagala, čuvati zbirke učila, uređivati učionice i kabinete te oglasne panoa. Sudjelovati će u ustrojavanju i provedbi učeničkih natjecanja, smotri i priredaba u školi i izvan nje.

Aktivi će usklađivati ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovarati i ujednačavati kriterije ocjenjivanja i poticati ostvarenje programskih veza (korelacija) srodnih i ostalih nastavnih predmeta, stručno razrađivati i provoditi stručne i metodičke inovacije u odgojno obrazovnom procesu.

Programom se obvezuju stručni aktivi za zajedničko planiranje: rada, školskih zadaća, korištenja udžbenika i literature. Utvrđuje se broj obveznih sastanaka za svaki aktiv. Osim toga, aktivi vrše analizu godišnjih i mjesečnih planova, analizu stručnog  usavršavanja,  oglednih sati i sl. Također, aktivi prave plan realizacije školskih natjecanja.

 


 


Ažurirano Utorak, 18 Rujan 2018 10:05

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta