STRUKE  I ZANIMANJA U ŠKOLSKOJ 2019./2020 GODINI


Naziv struke / Zanimanja                                                  Razrednik-ica                                                     Tjedni (ukupni ) broj sati


GIMNAZIJA

Ia - opća gimnazija                                                  Gabrijela Petrović                                                          32+SOZ

Ib - opća gimnazija Bugojno                                    Ratko Kolovrat                                                               32+SOZ

IIa - opća gimnazija                                                 Marjana Šimić                                                                35+SOZ

IIb - opća gimnazija Bugojno                                  Zorica Bujak                                                                   33+SOZ

IIIa - opća gimnazija                                               Dragana Galić                                                                 35+SOZ

IVa - opća gimnazija                                                Dubravka Kubat                                                             32+SOZ

IVb - opća gimnazija Bugojno                                 Marija Barnjak                                                                35+SOZ


ELEKTROTEHNIKA A, ELEKTROTEHNIKA C

Ie - Elektrotehničar                                                 Tomislav Medvidović                                                       32+SOZ

If - Elektroinstalater                                                Kristina Bandić                                                                34+SOZ

IIIb - Elektrotehničar                                              Milenko Lončar                                                                32+SOZ

IIId - Tehničar za mehatroniku                              Greta Kuna                                                                       32+SOZ

IVd - Tehničar za mehatroniku                               Josip Meštrović                                                                32+SOZ


ZDRAVSTVO A

Ic - Medicinska sestra-medicinski tehničar            Marija Ljubas                                                                    31+SOZ

Id - Medicinska sestra-medicinski tehničar            Ana Rimac                                                                        31+SOZ

IIIc - Medicinska sestra- medicinski tehničar        Verica Malinar                                                                  33+SOZ

IVc - Medicinska sestra - medicinski tehničar        Mile Beljo                                                                          31+SOZ