Popis  predavača - Srednja škola "Uskoplje"


Ime i prezime                                        predmet                                  zvanje

1. Kristina Bandić                           Elektro struka                       mag.inženjerka komunikacijske i informacijske tehnologije

2. Josip Barnjak                             Povijest                                prof.povijesti i zemljopisa

3. Ivana Barešić                             Fizika                                   prof.matematike i fizike

4. Marija Barnjak                           Logika i Filozofija                   dipl.filozof i regiolog, prof.filozofije i religijskih znanosti

5. Mile Beljo                                  Latinski jezik                         prof. Hrvatskog jezika i latisnkog jezika i književnosti

6.Branko Domagoj Ćokić                Praktična nastava i fizika        prvostupnik strojarstva

7. Ivan Dundović                           Farmakologija                       magistar farmacije

8.Vlado Gajić                                 Likovna umjetnost                prof. Likovnog obrazovanja i vaspitanja

9. Dragana Galić                            Engleski jezik                       mag. njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti

10.Biljana Glibo                             Glazbena umjetnost              mag.glazbene umjetnosti, smjer glazbena kultura i etnomuzikologija

11. Ivana Ivančić                           Biologija                              prof. biologije i kemije

12. Mario Kvasina                          Biologija                              prof.biologije i zemljopisa

13.Ratko Kolovrat                          Povijest                               prof.povijesti i zemljopisa

14. Tvrtko Krajina                         Medicinska struka                  dr.med., spec.obiteljske medicine

15. Dubravka Kubat                      Njemački jezik                      prof.njemačkog jezika i književnosti

16.Greta Kuna                              Hrvatski jezik                       prof.jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije

17. Davor Kustura                        Socijologija                           prof.Filozofije i socilogije

18.Milena Lončar                          Zdravstvena njega                dipl.medicinska sestra

19. Milenko Lončar                       Vjeronauk                             prof.vjeronauka i dipl.kateheta

20.Marija Ljubas                           Matematika                          mag.matematike i informatike

21.Verica Malinar                          Zemljopis                             dipl.geograf

22.Nada Matijanić                         Matematika                          dipl.matematičar

23.Tomislav Medvidović                 Elektro struka                       mag.ing komunikacijske i informacijske tehnologije

24. Josip Meštrović                       Strojarska struka                  prof.mehaničke tehnologije

25. Marin Novaković                     Medicinska struka                  dr.medicine

26. Anita Perić                             Pedagogija                             mag.pedagogije

27. Valentina Perić                       Psihologija                             mag.psihologije

28. Gabrijela Petrović                   Njemački jezik                        prof.hrvatsko jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti

29. Dejan Rajić                         Tjelesna i zdravstvena kultura    prof.fizičkog vaspitanja i sporta

30. Ana Rimac                            Engleski jezik                          mag.eng jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti

31.Marjana Šimić                        Hrvatski jezik                          prof.hrvatskog jezika i književnosti

32.Bojan Štrbac                        Tjelesna i zdravstvena kultura    mag.fizičke kulture

33. Nikolina Tirić                        Hrvatski jezik                           prof.hrvatskog jezika i književnosti

34. Ivana Tomas                        Računarstvo                             magistra računalstva

35. Stipo Tokić                          Tjelesna i zdravstvena kultura    prof.za fizičku kulturu

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta