Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi "Uskoplje"

 • Ispis

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednja škola'' Uskoplje“

U Gornjem Vakufu - Uskoplju

Nadnevak: 21.9.2020. godine

Temeljem  članka 83. Zakona o srednjem školstvu KSB-a ( ''Sl. novine KSB'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19, članka 3. i 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva (Službene novine KSB/SBK br 6/20  ),Kriterija i procedure za zbrinjavanje  nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama,članaka 3. i 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi „Uskoplje“) , Odluke Školskog odbora broj: 1-754/20 od 28.7.2020. godine,  Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB-a , prema Odluci Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje javnog oglasa /  natječaja za upražnjena radna mjesta , broj: 03-30-sl/20 od 7.9.2020. godine, raspisuje se

                                                                                                         JAVNI  OGLAS / NATJEČAJ

   za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik hrvatskog  jezika– jedan izvršitelj puna norma, na neodređeno radno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnik hrvatskog  jezika– jedan izvršitelj na 4 sata tjedne norme, na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

 Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnik latinskog jezika– jedan izvršitelj na 8 sati tjedne  nastavne  norme na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnik engleskoga jezika– jedan izvršitelj na 8 sati tjedne  nastavne  norme na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

3. Nastavnik njemačkog jezika– jedan izvršitelj na  8 sati tjedne norme  na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika matematike – jedan izvršitelj puna norma, na neodređeno radno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

5. Nastavnika matematike – jedan izvršitelj na 8 sati tjedne norme, na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

6. Nastavnika fizike – jedan izvršitelj puna norma, na neodređeno radno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika fizike – jedan izvršitelj na 10 sati tjedne norme, na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika psihologije – jedan izvršitelj na 4 sata tjedne  norme, na određeno vrijeme do 30.6.2021.godine,

 Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika glazbene umjetnosti – jedan izvršitelj na 7 sati tjedne norme, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika stručnih predmeta zdravstvene struke –  ukupno 20 sata tjedne  norme, na određeno vrijeme,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 1. Nastavnika zdravstvene njege –na 5 sati tjedne norme , na određeno  vrijeme do 30.6.2021. godine,

Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

12. Nastavnika računalstva – jedan izvršitelj puna norma , na neodređeno vrijeme

 Opis poslova i radnih zadataka  : Planira gradivo za izvođenje nastave na temelju: Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana rada škole i  Kalendara rada. Sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika. Na temelju rješenja o 40-satnom radnom vremenu: surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

I.  Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu( „Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjem školstvu ( ''Sl. novine KSB/SBK'', broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za srednje škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Dopunama nastavnog plana i programa za gimnazije i strukovne  škole na hrvatskom jeziku u KSB-u ( ''Sl. novine KSB'', broj: 17/12) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SŠ „Uskoplje“ VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova) za sva radna mjesta. Mjesto rada je Gornji Vakuf – Uskoplje i rad u isturenim odjelima u Bugojnu.

 II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, novine ili naziv web stranice škole u kojima je oglas/ natječaj objavljen s datumom objave, popis priložene dokumentacije  . Prijava mora biti vlastoručno potpisana,
 2. životopis, vlastoručno potpisan,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, ovjeren prijepis ocjena s fakulteta tijekom studija za oba ciklusa obrazovanja ili ovjerena kopija indeksa,
 6. uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta,
 7. potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 8.  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju,
 9.  potvrda Federalnog zavoda MIO-PIO o podatcima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu, 
 1.  potvrdu o socijalnom statusu ( ako kandidat živi u obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda),
 2. potvrdu o evidenciji na Zavodu za zapošljavanje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,
 3. rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nepotpunoj normi s brojem sati  koji nedostaju i ovjerenu  bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme. Dokumente trebaju dostaviti   u originalu ili ovjerenoj preslici ukoliko su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju nepotpunu normu.

III. Uz prijavu na javni oglas/ natječaj, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Potpunom i blagovremenom prijavom se smatra prijava  koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu.

IV.

Temeljem članka 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u KSB/SBK i članka 5. i 6.  Kriterija i procedure za zbrinjavanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog  u osnovnim i srednjim školama,  pravo prioriteta pri zapošljavanju stječu  nastavnici koji su proglašeni tehnološkim viškom i nastavnici koji  ostaju bez pune nastavne norme  u statusu na neodređeno  ostvarenim u školama Kantona  u okviru nastavnog NPP-a u kojem je ugovor sklopljen.

V. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji uz obvezu pozivanja na poseban zakon, što dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas / natječaj

VI. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas /  natječaj koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

VII. Povjerenstvo za provođenje javnog oglas/natječaj obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem  stranice škole www.tel.net.ba/sskola-uskoplje

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa / natječaja obvezni su pristupiti  pismenom  dijelu ispita. Pismeni ispit  održat će se 6.10.2020. godine u 11,00 sati . Kandidati koji ispune uvjete (minimalno 60 %  bodova ) mogu pristupiti usmenom djelu ispita (intervju). Intervju s kandidatima će se održati 7.10.2020. godine, u prostorima škole  u 11,00 sati. Ispit  obuhvaća slijedeća  područja: zakonske  okvire, izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno- obrazovnog rada  i opće znanje.

IX. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas /  natječaj a kandidati koji na pismenom ispitu ne osvoje minimalno 60 % bodova nemaju pravo pristupa usmenom intervju ( rezultati će biti na objavljeni na web-stranici škole    www.tel.net.ba/sskola-uskoplje

X. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti.  Vjerodostojnost diploma.

XI.  Obavijest o javnom  oglasu /natječaju se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog  oglasa /natječaja na  (  web-stranici škole   škole www.tel.net.ba/sskola-uskoplje , te se dostavlja Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, i ostaje otvoren osam dana od dana objave.

XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa /natječaja mogu se dobiti putem e-mail  škole: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,  ili na  kontakt telefon 030 – 494-039

XIII. Prijava na  oglas /natječaj podnosi se povjerenstvu, na adresu: SŠ „Uskoplje“ , Gradska  b.b. 70280 Gornji Vakuf - Uskoplje u zatvorenoj kuverti, s naznakom NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.

                                                                                                          v.d ravnateljica škole