Ispitni rokovi za mature i završne ispite u šk. 2019./20.godini

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

                                           ISPITNI ROKOVI ZA MATURE

                                                                        U ŠK.2019./20. GODINI

                                                         G I M N A Z I J A

 -   ODABIR TEMA ZA MATURALNE RADOVE ( ponedjeljak) 03.02.2020.- 12,00 sati)

-    ROK ZA POTPISIVANJE RADOVA od 15. do  17.travnja 2020. godine

             -   PREDAJA MATURALNIH RADOVA ( dva primjerka )-DO 29. i 30. travnja 2020.g.

                            ROKOVI:

  1. PROLJETNI ISPITNI ROK -------------- OD 15.05.( petak )-3.6.2020. ( srijeda)

-                                       ISPITI PO ROKOVIMA 

RASPORED ISPITA U PROLJETNOM ISPITNOM ROKU –   17.5.( petak)—5.6.2019.( srijeda)

DATUM

VRIJEME

 18.5.2020.

ponedjeljak 8,00-12,00  sati

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ISPITE

  20.5.2020.

srijeda - 8,00 sati

USMENA OBRANA MATURALNOG RADA

  22.5.2020.

petak -8,00 sati

PISMENI DIO ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA ( 4 šk. sata)

  25.5.2020.

ponedjeljak- 8,00 sati

PISMENI ISPIT( MATEMATIKA ILI STRANI JEZIK ) –4sata

  27.5.2020.

srijeda- 8,00 sati

USMENI DIO ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA

  29.5.2020.

petak -8,00

USMENI DIO ISPITA ( MATEMATIKA ILI STRANI JEZIK )

  1.6.2020.

ponedjeljak- 8,00

USMENI ISPIT –IZBORNI PREDMET

   3.6.2020. –  srijeda-VERIFIKACIJA na sjednici Nastavničkog vijeća u 14,00 sati

 6.6.2020.    – subota  -  MISA ZAHVALNICA u crkvi Blažene djevice Marije  u 18,00 sati,

                                       a u 19,00 sati dodjela diploma

            USKOPLJE, prosinac 2019.                                                             Ravnatelj škole:

                                                                                                                   David Perić mag.cin.

ISPITNI ROKOVI ZA ZAVRŠNE ISPITE

                    U ŠK.2019./20. GODINI 

ZANIMANJA:   a) medicinska sestra – medicinski tehničar, b) tehničar za mehatroniku

-        ODABIR TEMA ZA ZAVRŠNE   RADOVE 3.2.2020. ( ponedjeljak)u 13,00 sati

-      ROK ZA POTPISIVANJE  ZAVRŠNIH RADOVA od 15. do 17 travanja 2020. godine

-     PREDAJA ZAVRŠNIH  RADOVA ( dva primjerka )- 29. i 30. travnja 2020.- do 13,00 sati

                    ISPITINI  ROKOVI:

             I.  PROLJETNI  ISPITNI ROK -------- OD 15.05.( petak ) -3.06.2020. (srijeda)

                          RASPORED ISPITI PO ROKOVIMA

RASPORED ISPITA U PROLJETNOM ISPITNOM ROKU  OD 17.05.( petak) -5.06.2019. (srijeda)

DATUM

VRIJEME

15.5.2020.

petak 8,00-12,00  sati

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ISPITE

18.5.2020.

ponedjeljak- od 8,00 sati

USMENA OBRANA ZAVRŠNOG  RADA

20.5.2020.

srijeda  od 8,00 sati

PISMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA ( 4 sata)

22.5.2020.

petak  od 8,00 sati

ISPIT STRUKOVNIH PREDMETA- TEH. ZA MEHATRONIKU

25.5.2020.

ponedjeljak  od 8,00 sati

USMENI DIO ISPITA IZ HRVATSKOG JEZIKA

27.5.2020.

srijeda  u 8,00 sati

ISPIT STRUKOVNIH PREDMETA- ( medicinske sestre – medicinski tehničar)

3.6.2020.

srijeda  u 8,00 sati

 verifikacija

6.6.2020.    – subota  -  MISA ZAHVALNICA u crkvi Blažene djevice Marije  u 18,00 sati,

                                       a u 19,00 sati dodjela diploma

            USKOPLJE, prosinac 2019.                                                  Ravnatelj škole:

                                                                                                         David Perić mag.cin.

POVJERENSTVA za provođenje maturalnih ispita  za školsku 2019./20. godinu

                                 

           Povjerenstvo  I.    za        IV.a – opća gimnazija

           1.predsjednica – Dubravka Kubat

             2. stalni član -  Bojan Štrbac

             3. zamjena – Biljana Glibo

             4. ispitivači       : Marjana Šimić, Greta Kuna, Dubravka  Kubat,  Dragana Galić,  Nada Matijanić,..

             Povjerenstvo  II.    za        IV.b – opća gimnazija

           1.predsjednica – Marija Barnjak

             2. stalni član -  Zorica Bujak

             3. zamjena – Dejan Rajić

             4. ispitivači       : Nikolina Tirić, Greta Kuna, Gabrijela Petrović,  Dragana Galić,  Marija Ljubas,..

 

 

Usvojeno na sjednici Nastavničkog vijeća 23.12.2019.

 

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                                                         David Perić, mag.cin.

 

 

 

 

POVJERENSTVA za provođenje završnih ispita  za školsku 2019./20. godinu

 

za zanimanja:

  1. medicinska sestra – medicinski tehničar
  2. tehničar za mehatroniku

 

         Povjerenstvo   I.    za   IV.c – medicinska sestra -medicinski tehničar

              1.predsjednik  -   Mile Beljo

              2.stalni član   - Verica Malinar

              3. zamjena -  Milena Lončar

4.ispitivači   -Marjana Šimić, Greta Kuna, Tvrtko Krajina, Milena Lončar…

 

         Povjerenstvo   II.    za  IV.d – tehničar za mehatroniku

            1.predsjednik  -   Josip Meštrović

            2.stalni član   - Ratko Kolovrat

            3. zamjena -  Kristina Bandić

            4.ispitivači   -  Greta Kuna, Nikolina Tirić, Tomislav Medvidović, Josip Meštrović, Kristina Bandić..

 

 

Usvojeno na sjednici Nastavničkog vijeća 23.12.2019.

 

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                                                         David Perić, mag.cin

 

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 11 Svibanj 2020 12:08