Obavijest o sjednici Odjelnih vijeća i Nastavničkog vijeća

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

SREDNJA ŠKOLA „USKOPLJE“

Gradska b.b.

Gornji Vakuf - Uskoplje

                                                                            O B A V I J E S T

Sazivam sjednice Odjelnih vijeća i  Nastavničkog vijeća  koje će se održati na daljinu , a zapisnik sjednice  bit će upisan    

12. svibnja 2020. godine  u 9,00 sati ( na temelju vaših dopisa )

            Dnevni red  za Odjelna vijeća:

 1. Verifikacija ocjena iz vjeronauka nakon provođenja razrednih ispita
 2. Zaključivanje ocjena o uspjehu u učenju na  kraju nastavne 2019./20. godine po predmetima  za završne razrede,
 3.  Prijedlozi za izricanje  odgojno disciplinskih mjera za Nastavničko vijeće,
 4. Verifikacija  ocjena iz  vladanja učenika na kraju nastavne   2019./20. godine za završne razrede,
 5. Tekuća pitanja

 

            Dnevni red za Nastavničko vijeće

 1. Verifikacija ocjena iz vjeronauka nakon provođenja razrednih ispita
 2. Verifikacija ocjena uspjeha učenika u učenju završnih razreda na kraju nastavne 2019./20.godine,
 3. Izricanje odgojno – disciplinskih mjera za sve učenike,
 4. Verifikacija ocjena iz vladanja učenika  završnih razreda na kraju nastavne 2019./20.godine,
 5. Izvješće ravnatelja škole o uspjehu učenika u učenju za završne razrede na kraju nastavne2019./20. godine,
 6. Izvješće ravnatelja škole o uspjehu učenika u vladanju za završne razrede na kraju nastavne 2019./20. godine,
 7. Verifikacija prijavljenih učenika za mature za školsku 2019./20. godinu,
 8. Verifikacija prijavljenih učenika za završne ispite za školsku 2019./20. godinu,
 9. Proglašenje učenika generacije,
 10. Usvajanje tema iz hrvatskog jezika za mature i završne ispite za školsku 2019./20. godinu,
 11. Primjena Smjernica za vrednovanje i ocjenjivanje učenika u osnovnim i srednjim školama KSB od 6.4.2020. godine broj 03-31-12/20-15 i  Pravilnika o ocjenjivanju učenika  i preporuke za zaključivanje ocjena za razrede koji završavaju nastavnu godinu 12.6.2020. godine,
 12. Tekuća pitanja

 

Napomena : Razrednici  završnih razreda  trebaju dostaviti tablične preglede i tabele o uspjehu učenika po odjelima 11.5.2020. godine do 12,00 sati

G.Vakuf-Uskoplje , 5.5.2020.

 

                                                                                                                       Ravnatelj:

                                                                                                                     David Perić,mag.cin.