Raspored polaganja maturalnih ispita za 7.6.2014.- Usmena obrana rada

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

Raspored polaganja maturalnih ispita za 7.6 (lipanj) 2014. Usmena obrana rada.

Povjerenstvo I. IVa.
1. Predavač Nada Matijanić zamjena Gabrijela Petrović
2. Stalni član Verica Malinar zamjena Zorica Bujak
3. Ispitivači: Ratko Kolovrat, Vlado Gajić, Nadea Matijanić, Zorica Bujak, Dubravka Kubat, Dragana Galić, Alojz Bandić, Marijana Šimić
Povjerenstvo II. IVb.
1. Predavač Greta Kuna zamjena Alojz Bandić
2. Stalni Član Marija Pocrnja zamjena Luca Milišić
3. Ispitivači: Verica Malinar, Ratko Kolovrat, Gabrijela Petrović, Vlado Gajić, Zorica Bujak
Satnica

IVa.

1. Povijest -Ratko Kolovrat
8:00-8:15 Jelena Grubeša
8:15-8:30 Blaž Grubešić
8:30-8:45 Marina Zeko
8.45-9:00 Ivona Zeko
2. Likovna umjetnost-Vlado Gajić
9:00-9:15 Valerija Batinić
9:15-9:30 Darija Fišić
9:30-9:45 Franjo Herceg
9:45-10:00 David Luketina
10:00-10:15 Anita Marić
10:15-10:30 Manuela Šapina
10:30-10:45 Krešimir Tirić
3. Matematika- Nada Matijanić
10:45-11:00 Katarina Čivčija
4. Kemija -Zorica Bujak
11:00-11:15 Ivona Blažević
5. Engleski jezik- Dragana Galić
11:15-11:30 Maja Šarić
11:30-11:45 Erna Šenda
11:45-12:00 Blanka Udovčić
6. Njemački jezik- Dubravka Kubat
12:00-12:15 Kristina Batinić
12:15-12:30 Darija Novaković
12:30-12:45 Andrea Žuljević
7. Fizika- Alojz Bandić
12:45-13:00 Josip Budimir
13:00-13:15 Valentina Elez
13:15-13:30 Hrvoje Kubat
8. Hrvatski jezik- Marijana Šimić
13:00-13:45 Jurjana Budimir
13:45-14:00 Marija Posavac

VIb.

1. Njemački jezik- Gabrijela Petrović
8:00-8:15 Matea Kolovrat
2. Zemljopis- Verica Malinar
8:15-8:30 Ana Dilber
8:30-8:45 Ana Krajina
8:45-9:00 Lucija Šuta
9:00-9:15 Nikolina Živko
3. Povijest Ratko Kolovrat
9:15-9:30 Jelena Brečić
9:30-9:45 Marin Sučić
9:45-10:00 Ana Škoro
10:00-10:15 Ivona Udovčić
10:30-10:45 Donatela Veić
4. Likovna Umjetnost- Vlado Gajić
10:45-11:00 Silvester Cvijanović
5. Kemija- Zorica Bujak
11:15-11:30 Antonela Čelina
11:30-11:45 Ivona Križanović
11:45-12:00 Bruno Kuna
12:00-12:15 Klara Subašić
12:15-12:30 Katarina Žulj
12:30-12:45 Martina Žulj

Raspored polaganja maturalnih ispita za 9.6 (lipanj) 2014. (ponedjeljak) od 8 sati pismeni dio ispita iz hrvatskog jezika 

4 školska sata za povjerenstvo I i za povjerenstvo II

Raspored polaganja maturalnih ispita za 11.6 (lipanj) 2014. (srijeda) od 8 sati pismeni ispit iz matematike ili stranih jezika.

4 školska staa za povjerenstvo I i za povjerenstvo II

Raspored polaganja maturalnih ispita za 14.6 (lipanj) 2014. (subota) od 08 sati usmeni dio ispita iz hrvatskog jezika za povjerenstvo I i II za IVa i IVb.

Raspored polaganja maturalnih ispita za 16.6 (lipanj) 2014. (ponedjeljak) drugi obvezni predmet za IVa.

Matematika - prof Nada Matijanić

od 08:00 do 08:15 Katarina Čivčija
od 08:15 do 08:30 Manuela Šapina

Njemački jezik - prof Dubravka Kubat

od 08:30 do 08:45 - Kristina Batinić

od 08:45 do 09:00 - Jurjana Budimir
od 09:00 do 09:15 - Valentina Elez
od 09:15 do 09:30 - Blaž Grubešić
od 09:30 do 09:45 - Hrvoje Kubat
od 09:45 do 10:00 - Darija Novaković
od 10:00 do 10:15 - Ivona Zeko
od 10:15 do 10:30 - Andrea Žuljević

Engleski jezik - prof Dragana Galić

od 10:30 do 10:45 - Valentina Batinić

od 10:45 do 11:00 - Ivona Blažević
od 11:00 do 11:15 - Josip Budimir
od 11:15 do 11:30 - Darija Fišić
od 11:30 do 11:45 - Jelena Grubeša
od 11:45 do 12:00 - Franjo Herceg
od 12:00 do 12:15 - David Luketina
od 12:15 do 12:30 - Anita Marić
od 12:30 do 12:45 - Marija Posavac
od 12:45 do 13:00 - Marina Rezo
od 13:00 do 13:15 - Maja Šarić
od 13:15 do 13:30 - Erna Šenda
od 13:30 do 13:45 - Krešimir Tirić
od 13:45 do 14:00 - Blanka Udovčić

Povjerenstvo broj II za IV b - odjel u Bugojnu

Engleski jezik - Dragana Galić, prof

od 08:00 do 08:15 - Silvestar Cvijanović
od 08:15 do 08:30 - Ana Dilber
od 08:30 do 09:00 - Bruno Kuna
od 09:00 do 09:15 - Maja Okadar
od 09:15 do 09:30 - Ana Škoro
od 09:30 do 09:45 - Lucija Šuta
od 09:45 do 10:00 - Ivona Udovčić
od 10:00 do 10:15 - Donatela Vejić

Njemački jezik - Gabrijela Petrović, prof

Od 10:15 do 10:30 - Matea Kolovrat
od 10:30 do 10:45 - Ana Krajina
od 10:45 do 11:00 - Klara Subašić
od 11:00 do 11:15 - Nikolina Živko
od 11:15 do 11:30 - Katarina Žulj

Matematika - Marija Martinović, prof

od 11:30 do 11:45 - Antonela Čelina
od 11:45 do 12:00 - Ivona Križanović
od 12:00 do 12:15 - Marin Sučić
od 12:15 do 12:30 - Martina Žulj 

Raspored polaganja maturalnih ispita za 18.6 (lipanj) 2014. (srijeda) izborni predmeti za IVa.

 

Njemački jezik - Dubravka Kubat, prof
od 08:00 do 08:15 - Josip Budimir

Zemljopis - Verica Mlinar, prof
od 08:15 do 08:30 - Darija Fišić

Povijest - Ratko Kolovrat, prof
od 08:30 do 08:45 - Blaž Grubešić

Kemija - Zorica Bujak, prof
od 08:45 do 09:00 - Marija Posavac

Vjeronauk - Milenko Lončar, prof
od 09:00 do 09:15 - Jurijana Budimir
od 09:15 do 09:30 - Jelena Grubeša
od 09:30 do 09:45 - Andrea Žuljević

Politika i gospodarstvo - Marija Pocrnja, prof
od 09:45 do 10:00 - Kristina Batinić
od 10:00 do 10:15 - Maja Šarić
od 10:15 do 10:30  - Blanka Udovčić

Fizika - Alojz Bandić, prof
od 10:30 do 10:45 - Ivona Blažević
od 10:45 do 11:00 - Katarina Čivčija
od 11:00 do 11:15 - Valentina Elez
od 11:15 do 11:30 - Hrvoje Kubat
od 11:30 do 11:45 - Dario novaković
od 11:45 do 12:00 - Marina Rezo

Likovna umjetnost - Vlado Gajić, prof
od 12:00 do 12:15 - Valerija Batinić
od 12:15 do 12:30 - Franjo Herceg
od 12:30 do 12:45 - David Luketina
od 12:45 do 13:00 - Anita Marić
od 13:00 do 13:15 - Manuela Šapina
od 13:15 do 13:30 - Erna Šenda
od 13:30 do 13:45 - Krešimir Tirić
od 13:45 do 14:00 - Ivona Zeko 

Raspored polaganja maturalnih ispita za 18.6 (lipanj) 2014. (srijeda) izborni predmeti za IVb povjerenstvo II

 

Fizika - Alojz Bandić, prof
od 10:15 do 10:30 - Marin Sučić

Likovna umjetnost, Vlado Gajić, prof
od 10:30 do 10:45 - Silvestar Cvijanović
od 10:45 do 11:00 - Matea Kolovrat
od 11:00 do 11:15 - Ana Krajina
od 11:15 do 11:30 -Ivona Križanović
od 11:30 do 11:45 - Bruno Kuna
od 11:45 do 12:00 - Nikolina Živko

Politika i gospodarstvo, Marija Pocrnja, prof
od 12:00 do 12:15 - Antonela Čelina
od 12:15 do 12:30 - Ana Dilber
od 12:30 do 12:45 - Maja Okadar
od 12:45 do 13:00 - Klara Subašić
od 13:00 do 13:15 - Ana Škoro
od 13:15 do 13:30 - Lucija Šuta
od 13:30 do 13:45 - Ivona Udovčić
od 13:45 do 14:00 - Donatela Vujić
od 14:00 do 14:15 - Katarina Žulj
od 14:15 do 14:30 - Martina Žulj 

19.6 (lipanj) 2014. (četvrtak) verifikacija ispita.

 

20.6 (lipanj) 2014. (petak) u 18:00 misa zahvalnica za sve maturante, a poslije mise svečana dodjela diploma u SŠ Uskoplje.

 

Molim ispitivače, članove povjerenstava i učenike  da se pridržavaju zadane satnice.

Ravnatelj: David Perić, mag.cin

Ažurirano Četvrtak, 03 Srpanj 2014 14:12

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta