Raspored polaganja ispita za polaznike u školskoj 2013./14. godini

  • Ispis

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA POLAZNIKE U ŠKOLSKOJ 2013./14. GODINI


 

---JESENSKI ISPITNI ROK –STUDENI-PROSINAC 2013.—

----PRIJAVA ISPITA                                                                                              21.10. 2013.

----INSTRUKTIVNA NASTAVA                                                                           25.10--2.12.2013.

----POLAGANJE ISPITA                                                                                       6.12.-13.12 2013.

 

---ZIMSKI ISPITNI ROK – SIJEČANJ -VELJAČA 2014.—

---PRIJAVA ISPITA                                                                                                7. SIJEČNJA 2014.

--- INSTRUKTIVNA NASTAVA                                                                            8.01.-5.02.2014.

--- POLAGANJE ISPITA                                                                                        7.-14.02.2014.

 

---PROLJETNI ISPITNI ROK- LIPANJ 2014.—    TRAVANJ-15-20.IV.2014.

---PRIJAVA ISPITA                                                                                                 6.LIPNJA. 2014.

---POLAGANJE ISPITA                                                                                          20.-27.6.2014.

 

--- LJETNI ISPITNI ROK—KOLOVOZ 2014.—

---PRIJAVA ISPITA                                                                                                18.KOLOVOZ.2014.

---POLAGANJE ISPITA                                                                                          22.-29.08.2014.

 

 

 

 

                    RASPORED POLAGANJA  ZAVRŠNIH ISPITA----2013./14.----

                                       -  I –ROK -

---ODABIR TEMA PRAKTIČNOG RADA----              16.12.2013.                                                                                      
---PREDAJA RADOVA                                ----              do  17.02.2014.

--- PRIJAVA ISPITA                                     ----               18.02.2014.

--- POLAGANJE ISPITA                              ----               24.02-28.02.2014.

 

                                              II – ROK-                                                                                                                      
---ODABIR TEMA                                        ----                  17.02.2014.

--- PREDAJA RADOVA                               ----             do  14.05.2014.

---PRIJAVA ISPITA                                     ----               10.06.2014.

---POLAGANJE ISPITA                              ----               20.-27.06.2014.

                                             III  -ROK

--ODABIR TEMA                                      --                    11.04.2014.

--PREDAJA RADOVA                               ---                 do 27.06.2014.               

--PRIJAVA ISPITA                                   ----                 18.08.2014.

--POLAGANJE ISPITA                              ----              23-29.8.2014.

 

                                                                                               Ravnatelj škole:

                                                                                               _______________________

                                                                                               David Perić, mag.cin          

Ažurirano Četvrtak, 02 Listopad 2014 13:57