Raspored održavanja ispita za polaznike u lipanjskom roku 2016.

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA U LIPANJSKOM ROKU  2015./2016.

 

Povjerenstvo za zdravstvo i elektrotehniku: Nada Matijanić i Žana Sučić, zamjena za članove povjerenstva Anita Perić

 

PONEDJELJAK 20.6.2016.

8:30 Islamski vjeronauk – (Lipotak, Ramić)

9:00 M. Šimić - Hrvatski jezik (svi razredi medicinske): Mlivo I., Mlivo A., Glavaš, Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović, Šijak , Karamustafić, Đelilović

11:00 R. Kolovrat – Povijest (Jurina,Glavaš)

11:30 V. Malinar – Geografija (Jurina)

11:30 D. Kubat – Njemački jezik (Ramić)

 

UTORAK 21.6.2016.

9:00 D. Galić - Engleski jezik (Lipotak)

10:00 R. Pilić – Zdravstvena njega (Mlivo I., Mlivo A., Glavaš, Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović, Šijak , Karamustafić, Đelilović

                        R. Pilić – Metodika zdravstvenog odgoja (Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović,)

12:00 Alojz Bandić - Fizika(Jurina)

12:15 M. Martinović - Matematika (Jurina)

SRIJEDA 22.6.2016.

9:00     T. Medvidović – Osnove elektrotehnike (Jurina)

-          Elektrotehnički materijali i komponente (Jurina)

-          Radioničke vježbe (Jurina)

9:45 Z. Bujak - Kemija i biokemija  (Mlivo I., Mlivo A., Glavaš, Šijak, Karamustafić, Đelilović Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović)

11:15 Ž. Sučić – Biologija (Glavaš)

11:30 M. Pocrnja – Politika i gospodarstvo i demokracija i ljudska prava (Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović)

ČETVRTAK 23.6.2016

11:00   K. Ribić – Zdravstvena psihologija (Glavaš)

11:15 A. Perić – Pedagogija (Glavaš)

11:30 H. Vuković -  Računalstvo (Jurina)

11:45 J. Šarčević – Tjelesna i zdravstvena kultura (Ramić, Lipotak)

PONEDJELJAK 27.6.2016.

10:00 A. Novaković   - Anatomija i fiziologija (Mlivo I., Mlivo A.)

10:30                       – Patologija s patofiziologijom (Karamustafić, Šijak, Đelilović)

11:00                       - Klinička medicina (Glavaš, Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović)

UTORAK 28.6.2016

9:00  A. Novaković – Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom (Karamustafić, Šijak, Đelilović)

9:45                           - Farmakologija (Glavaš)

10:00                          - Hitni medicinski postupci (Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović)

11:00                          - Socijalna medicina, zdravlje i okoliš (Lipotak, Ramić, Saračević, Smajić, Mršić, Milanović)

Ažurirano Subota, 18 Lipanj 2016 14:36

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta