Rezultati natječaja za upis redovitih učenika u prvi razred u školskoj 2017/2018. u drugom upisnom roku

 • Ispis

SREDNJA ŠKOLA USKOPLJE

Gornji vakuf-Uskoplje, Gradska bb

 

Z A P I S N I K

Sa sastanka povjerenstva za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred Srednje škole Uskoplje

Nakon drugog roka , Povjerenstvo za upis je 6.7.2017. godine utvrdilo i objedinjene liste.

•       Lista za: Opća gimnazija- Uskoplje

•       Lista za: Medicinska sestra-Medicinski tehničar

•       Lista za: Elektrotehnika -tehničar za mehatroniku i elektrotehničar

Povjerenstvo je radilo u sastavu:

•       Predsjednik, Greta Kuna prof.

•       Član: Josip Barnjak, prof.

•       Član: Josip Meštrović, prof.

Lista za Gimnaziju-odjel Uskoplje -2017./18.

Ime i Prezime

1.               Iva Arlović

2.               Mia Bagarić

3.               Monika Bandić

4.               Valentina Bojić Crnjak

5.               Valentina Bošnjak

6.               Ana Crnov

7.               Jakov Čivčija

8.               Patricija Dujmović

9.               Tijana Elez

10.            Karla Fišić

11.            Tea Franjić

12.            Valentina Franjić

13.            Daria Glavaš

14.            Manuela Herceg

15.            Sara Jelović    

16.            Barbara Kartalić

17.            Karmen Kvesić

18.            Lovro Lovrić

19.            Sara Lukić

20.            Tomislava Marinčić

21.            Lora Mikulić

22.            Daria Milić

23.            Valentina Pavlović     

24.            Ivan Pilić

25.            Mateo Slipac

26.            Krešimir Škaro

27.            Glorija Zeko   

 

 

Lista za Zdravstvenu struku-Medicinski tehničar/Medicinska sestra 

               Ime i Prezime                            Broj bodova

 1. Alma Dadić                                                 84
 2. Franjo Posavac                                           74,5
 3. Nada Ivančić                                               74
 4. Vesna Herceg                                             73,5
 5. Ljuca Šefket                                               73
 6. Marin Batinić                                              72.5
 7. Danis Gekić                                                72
 8. Amila Glamočak                                          71,5
 9. Emina Dadić                                               66.5
 10. Smail Idrizović                                            64
 11. Amna Brica                                                61.5
 12. Adna Idrizović                                            61.5
 13. Nejra Filan                                                 61
 14. Anes Zekotić                                              57
 15. Ismail Gudić                                               56
 16. Kenan Kraramaulić                                      56
 17. Ante Franjić                                               55
 18. Belma Čaušević                                          54
 19. Elma Gudić                                                54
 20. Ilhana Čaušević                                          52.5
 21. Berina Musa                                              52.5
 22. Faruk Duradbegović                                   52.5
 23. Emina Šiljak                                              52
 24. Melani Zeko                                               52
 25. Elma Seferović                                           51.5
 26. Tamara Jerković                                          51.5
 27. Antonela Oreč                                            51.5
 28. Ana Džolan                                                51.5
 29. Selma Prijić                                                 51.5
 30. Ajna Gvozden                                             51
 31. Magdalena Iličić                                           51

___________________________________________________________

 1. Nejra Topić                                                  33.5

Lista za Elektrotehniku - Tehničar za mehatroniku

Ime i Prezime                                            Broj bodova

 1. Drago Barešić                                             54
 2. Luka Blažević                                             31.5
 3. Mario Cvijanović                                         34
 4. Matijas Cvitanović                                      46
 5. Jakov Češljar                                             35,5
 6. Luka Delač                                                45
 7. Ivo Đebro                                                 48
 8. Ilija Franjić                                                48
 9. Šimo Franjić                                              51.5
 10. Tomislav Juričević                                       65
 11. Luka Lubar                                                52
 12. Luka Maros                                                43
 13. Toni Miloš                                                  55.5
 14. Veronika Perić                                             53
 15. David Petrović                                            73
 16. Marko Piplica                                              35
 17. Josipa Petrović                                           49.5
 18. Dražena Radić
 19. Marica Šapina
 20. Antonija Trogrančić                                     33.5

 

Lista za Elektrotehniku - Elektrotehničar

Ime i Prezime                                            Broj bodova

 1. Dragan Batinić                                                   51.5
 2. Ivan Batinić                                                       31.5
 3. Antonio Bilić                                                      53.5
 4. Željko Čurić                                                       46
 5. Toni Debeljak                                                    34
 6. Marko Herceg                                                    53
 7. Mijo Herceg                                                       33
 8. Antoni Janković                                               
 9. Ante Jurić                                                         56.5
 10. David Petrović                                                   67
 11. Marko Radić                                                      31.5
 12. Hrvoje Stojanović                                              53
 13. Karlo Šekerija                                                    47
 14. Ilija Tadić                                                           47
 15. Mihael Tadić                                                       49.5
 16. Antonio Tokić                                                    61.5
 17. Ilija Zečević                                                       39.5

Rezultati će biti objavljeni 6.7.2017. na oglasnoj ploči i web stranici škole.

Obavještavaju se zainteresirani kandidati koji se nisu po rezultatima upisani u željena zanimanja da ima slobodnih mjesta još u elektro struci zanimanja elektrotehničar (7 slobodnih mjesta) i tehničar za mehatroniku (5 slobodnih mjesta).

Treći upisni rok je 24.8.2017 (prijave i upis kandidata)


Gornji Vakuf-Uskoplje

6.7.2017.

Ažurirano Četvrtak, 06 Srpanj 2017 15:34

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta