Rezultati natječaja za upis redovitih učenika u prvi razred u školskoj 2017/2018. godini

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

SREDNJA ŠKOLA USKOPLJE              

Gornji Vakuf-Uskoplje, Gradska bb

 

Z A P I S N I K

Sa sastanka povjerenstva za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred Srednje škole Uskoplje

Nakon prvog upisnog roka od 19. i 20. lipnja 2017. Godine , Povjerenstvo za upis je 23.6.2017. godine utvrdilo objedinjene liste.

•       Lista za: Opća gimnazija- Uskoplje, Bugojno

•       Lista za: Medicinska sestra-Medicinski tehničar

•       Lista za: Mehatronika-tehničar za mehatroniku i elektrotehničar

•       Lista za: Ekonomija i trgovina- Prodavač

Povjerenstvo je radilo u sastavu:

•       Predsjednik, Greta Kuna prof.

•       Član: Josip Barnjak, prof.

•       Član: Josip Meštrović, prof.

Lista za Gimnaziju-odjel Uskoplje -2017./18.

Ime i Prezime

1.               Iva Arlović

2.               Valentina Bošnjak

3.               Ana Crnov

4.               Tijana Elez

5.               Karla Fišić

6.               Daria Glavaš

7.               Manuela Herceg

8.               Karmen Kvesić

9.               Daria Milić

10.           Ivan Pilić

11.           Mateo Slipac

Lista za Gimnaziju-odjel Bugojno -2017./18.

Ime i Prezime

1.               Vinko Antunović

2.               Mia Bagarić

3.               Tea Franjić

4.               Fran Herceg

5.               Hrvoje Kelava

6.               Lovro Lovrić

7.               Sara Lukić

8.               Lora Mikulić

9.               Jelena Škaro

10.           Krešimir Škaro

 

 

 

Lista za Zdravstvenu struku-Medicinski tehničar/Medicinska sestra

školska 2017./18.

               Ime i Prezime                           Broj bodova

 1. Alma Dadić                                                 84
 2. Franjo Posavac                                          74,5
 3. Nada Ivančić                                              74
 4. Vesna Herceg                                             73,5
 5. Ljuca Šefket                                                73
 6. Marin Batinić                                             72.5
 7. Danis Gekić                                                72
 8. Amila Glamočak                                        71,5
 9. Emina Dadić                                              66.5
 10. Smail Idrizović                                           64
 11. Amna Brica                                                 61.5
 12. Adna Idrizović                                            61.5
 13. Nejra Filan                                                  61
 14. Anes Zekotić                                              57
 15. Ismail Gudić                                               56
 16. Kenan Kraramaulić                                      56
 17. Ante Franjić                                               55
 18. Belma Čaušević                                          54
 19. Elma Gudić                                                 54
 20. Ilhana Čaušević                                          52.5
 21. Berina Musa                                               52.5
 22. Faruk Duradbegović                                    52.5
 23. Emina Šiljak                                               52
 24. Melani Zeko                                               52
 25. Elma Seferović                                           51.5
 26. Tamara Jerković                                         51.5
 27. Antonela Oreč                                            51.5
 28. Ana Džolan                                                51.5

___________________________________________________________

 1. Ajna Gvozden                                           51
 2. Magdalena Iličić                                       51
 3. Faruk Čaušević                                         50.5
 4. Ahmed Ljubunčić                                      50.5
 5. Ajla Skeho                                                50.5
 6. Ivana Križanac                                          50
 7. Josipa Petrović                                         49.5
 8. Mujo Kmetaš                                              49
 9. Valentina Pavlović                                     49
 10. Matijas Cvitanović                                     46
 11. Sara Jelović                                               45.5
 12. Valentina Bojić Crnjak                               43.5
 13. Alem Vele                                                    42
 14. Glorija Zeko                                                38.5
 15. Jakov Češljar                                              35,5
 16. Nejra Topić                                                 33.5
 17. Antonija Trogrančić                                     33.5
 18. Marko Radić                                               31.5

Lista za: Ekonomija i trgovina- Prodavač 2017./2018.

Ime i Prezime

 1. Marica Šapina
 2. Dražena Radić
 3. Barbara Kartalić

Lista za Elektrotehniku-Mehatronika i Elektrotehnika

Tehničar za mehatroniku 2017./18.

Ime i Prezime                                          Broj bodova

 1. Marijana Bandić                                        73
 2. Tomislav Juričević                                     65
 3. Toni Miloš                                                 55.5
 4. Drago Barešić                                           54
 5. Veronika Perić                                           53
 6. Luka Lubar                                                52
 7. Ivo Đebro                                                  48
 8. Ilija Franjić                                                48
 9. Matijas Cvitanović                                       46
 10. Luka Delač                                                45
 11. Luka Maros                                                43
 12. Marko Piplica                                              35
 13. Mario Cvijanović                                        34
 14. Luka Blažević                                            31.5

 

Elektrotehničar 2017./2018.

Ime i Prezime                                          Broj bodova

 1. David Petrović                                                 67
 2. Antonio Tokić                                                  61.5
 3. Ante Jurić                                                       56.5
 4. Antonio Bilić                                                     53.5
 5. Marko Herceg                                                   53
 6. Hrvoje Stojanović                                              53
 7. Dragan Batinić                                                 51.5
 8. Šimo Franjić                                                     51.5
 9. Mihael Tadić                                                     49.5
 10. Karlo Šekerija                                                   47
 11. Ilija Tadić                                                          47
 12. Željko Čurić                                                       46
 13. Ilija Zečević                                                      39.5
 14. Toni Debeljak                                                    34
 15. Mijo Herceg                                                       33
 16. Ivan Batinić                                                       31.5
 17. Antoni Janković                               

Rezultati će biti objavljeni 23.6.2017. na oglasnoj ploči i web stranici škole. Upis učenika je 28. i 29.6. 2017.

Obavještavaju se zainteresirani kandidati koji se nisu javljali na natječaj i čiji uspjeh nije ušao po kriterijima u željena zanimanja mogu se prijaviti u drugom prijavnom roku koji će biti 30.6. 2017 i 3.7.2017.. od 08,00 – 12,00 sati.


Gornji Vakuf-Uskoplje

23.6.2016.


 

Ažurirano Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 11:12

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta