Natječaj za upis redovnih učenika u prvi razred 2016/2017.

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

Srednja škola "Uskoplje" - G. Vakuf – Uskoplje

Tel/fax 030/494-039

N A T J E Č A J      

za upis redovitih  učenika u prvi  razred    u  školskoj  2016./2017 . godini 

 

ROKOVI:  

 Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja  se u tri  upisna roka kako slijedi: 

Prvi (ljetni) upisni rok - Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i  srodne, te  strukovne škole je  15. i 16.6.2016. godine, a za glazbene i druge škole sa posebnom provjerom osposobljenosti 15.6.2016.godine od 8.00 sati. - Rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči  20.6.2016. godine od 12.00 sati. - Upis učenika je  22. i 23.6.2016 . godine od 8.00 sati. 

Drugi (ljetni) upisni rok - Prijavljivanje kandidata za  gimnazije, tehničke i srodne,te strukovne  škole je 27. i 28.6.2016.godine., a rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči  29.6.2016.godine od 12.00 sati. - Upis učenika je 30.6.2016.godine. od 8.00 sati. 

Treći (jesenji) upisni rok - Prijavljivanje kandidata i upis učenika  za nepopunjena  mjesta je od 26.8.2016. od 8,00 sati. Učenik se u jednom upisnom roku može natjecati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis na glazbeni program na temelju preslika dokumenata ako se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu. 

Prijavljivanje za upis   Na Natječaj za upis kandidat prilaže: a) prijavu na Natječaj b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list  c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi d) uvjerenje o uspjehu  za V,VI, i VII razred osnovne škole e) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima. 

OPĆI UVJETI 

 Pravo prijavljivanja na Natječaj za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju: 1. učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog  vijeća; 2. učenici s posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa  i s navršenih 20 godina života. 

Povjerenstvo za prijam učenika u srednju školu imenuje Školski odbor škole. Prijam učenika obavlja se sukladno planu upisa, bez prijamnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči, koju utvrđuje povjerenstvo za upis.  3. Od navedenog se izuzima Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik.   

KRITERIJI ZA IZBOR 

          1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 106 bodova pri upisu u prvi razred Opće  gimnazije, 96 bodova u ostalim gimnazijama, tehničkim i srodim školama i  strukovnim trogodišnjim školama. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostvariti maksimalno 91 bod.  Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu slijedećih pokazatelja:            

  2.Opći uspjeh učenika postignut od V. do VIII. razreda osnovne škole - maksimalno 60 bodova (odličan: 5,0 = 15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova ; 4,5=11 bodova; vrlo dobar = 10 bodova; dobar= 6 bodova i dovoljan= 4 boda).           

 3.Uspjeh iz relevantnih predmeta u VII. i VIII. razredu osnovne škole –– Opća gimnazija maksimalno 25 bodova, u ostalim školama maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 boda; vrlo dobar = 2 boda; dobar = 1,5 bod i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.     

   4.    Rezultati postignuti na školskim natjecanjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova 

a) kantonalno natjecanje -   1. mjesto = 3 boda                  2. mjesto = 2 boda             3. mjesto = 1 bod  b)federalno natjecanje -    1. mjesto = 4 boda                   2. mjesto = 3boda             3. mjesto = 2 boda

c)  međunarodno natjecanje -  prvoplasiran =  5 bodova  drugoplasiran = 4 boda    trećeplasiran = 3 boda    

Ukupan zbroj bodova koje učenik dobije po osnovu natjecanja iz četvrte točke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo natjecanja koja su zvanično organizirana na razini Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene originalne dokumente.                    

     5. Diploma – učenik generacije -    8 bodova 

     6.Postignut odličan uspjeh iz vladanja u VII. i VIII razredu osnovne škole – 1 bod 

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha   od V. do  VIII. razreda osnovne škole,  ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz točaka 4., 5 i 6. ovih kriterija.      

Relevantni predmeti su:

I. Za gimnaziju   a) opću: hrvatski /bosanski/ srpski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis  b) jezičnu:   hrvatski /bosanski/ srpski jezik, strani jezik, informatika c) prirodoslovno-matematičku: strani jezik, matematika , informatika

 II . Za strojarsku, elektrotehničku, drvoprerađivačku, građevinsku, geodetsku i prometnu  struku:  matematika, fizika i informatika

 III. Za strojarsku, zubotehničku, veterinarsku, poljoprivrednu, prehrambenu,   ekološku, tekstilnu, kožarsku i šumarsku struku: kemija , biologija i     hrvatski / bosanski / srpski jezik  IV. Za ugostiteljsku, turističku i trgovinsku struku: hrvatski /bosanski /  srpski jezik , strani jezik i zemljopis V. Za ekonomsku struku: matematika,  bosanski /  hrvatski / srpski jezik, strani jezik

 VI . Za uslužne djelatnosti: hrvatski /bosanski /  srpski jezik i kemija

 VII.  Za ostale trogodišnje strukovne škole trećeg stupnja iste ili srodne    struke, relevantni predmeti su: hrvatski/bosanski/srpski jezik, matematika i fizika        

   Ako se učenik školovao u  inozemstvu i ako nije imao  predmeta u VII. i VIII. razredu    koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se   prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).

 Kandidati za upis u prvi razred srednje glazbene škole trebaju imati završenu osnovnu školu i osnovnu glazbenu školu.  Kandidati koji nisu završili osnovnu glazbenu školu pristupaju prijamnom ispitu prema propozicijama objavljenim na oglasnoj ploči škole koje utvrdi nastavničko vijeće škole. 

 Prijave na Natječaj za upis dostavljati u tajništvo škole.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Red br.

 Naziv škole i

   zanimanje

Stručno zvanje i           zanimanje

Trajanje programa

  Broj

 učenika

  Broj

odjeljenja

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Š. „ USKOPLJE“

GORNJI VAKUF-

USKOPLJE

 

Gimnazija opća

 

4 godine

 

25

 

1

Gimnazija opća - Bugojno

 

4 godine

 

25

 

1

Medicinska sestra - tehničar

 

4 godine

 

25

 

1

Tehničar za

mehatroniku

 

4 godine

 

25

 

1

 

Elektroinstalater

 

3 godine

 

13

 

0,5

 

Elektromonter

 

3 godine

 

12

 

0,5

                                                                                  Ravnatelj škole:

                                                                                  David Perić, mag. cin.

Ažurirano Četvrtak, 09 Lipanj 2016 10:51

 

 Slikovni rezultat za PISA 2018

Slikovni rezultat za PISA 2018

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta