Lista upisa redovitih učenika u prvi razred SŠ Uskoplje

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Z A P I S N I K
Sa sastanka povjerenstva za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u Srednjoj školi Uskoplje

Nakon drugog upisnog roka od 26. I 27. lipnja 2014. godine Povjerenstvo za upis je utvrdilo objedinjene liste od I. upisnog i II. upisnog roka:
1.    Lista za: Opća gimnazija- Uskoplje
2.    Lista za: Medicinska sestra-Medicinski tehničar
3.    Lista za: Vodoinstalater- Instalater centralnog grijanja i klimatizacije
4.    Lista za: Kuhar


Povjerenstvo je radilo u sastavu:
1.    Predsjednica: Luca Milišić, prof
2.    Član: Josip Barnjak, prof
3.    Član: Greta Kuna, prof


Lista za Opću Gimnaziju – Odjel Uskoplje
Ime i Prezime            Br.bodova
1.    DAVOR DELAĆ            119
2.    KRISTINA JURIČIĆ            119
3.    DARIO OREČ            119
4.    STIPE TURALIJA            119
5.    DANJELA JURIČEVIĆ        111
6.    KATARINA LIVAJUŠIĆ        111
7.    BRANIMIR BILIĆ            109,5
8.    IVONA JURIČEVIĆ            109,5
9.    IVANA SABLJO            109,5
10.    MARIJA BATINIĆ            107
11.    MARIJA VUKOVIĆ            107
12.    IVANA ZEKO            105
13.    IVAN BATINIĆ            104,5
14.    ANTON GLAVAŠ            102,5
15.    ANA BRNADA            98,5
16.    IVANA HERCEG             94,5
17.    MATEJ HERCEG            89
18.    IVONA ČURIĆ            85
19.    VALENTINA SESAR        85
20.    MARKO SIČAJA            83
21.    JOSIP BOŠNJAK            81
22.    MARKO RAMČIĆ            81
23.    IVO HERCEG            79
24.    DANIEL ZEKO            76
25.    ANJA GRABOVAC            73
26.    IVONA MILIĆ            73


Lista za Zdravstvenu struku-Medicinski tehničar/Medicinska sestra
1.    AREŽINA, MARICA
2.    BANDIĆ, PETRA
3.    BATINIĆ, BARBARA
4.    BATINIĆ, IVANA
5.    BATINIĆ, SUZANA
6.    BATINIĆ, VEDRANA
7.    BIKIĆ, TOMISLAV
8.    BLAŽEVIĆ, RENATA
9.    BOŠKOVIĆ, JOSIP
10.    BUDIMIR, KLARA
11.    ČURIĆ, MATEJ
12.    DUJMOVIĆ, ANITA
13.    GLAVAŠ, VERONIKA
14.    GRUBEŠA, MONIKA
15.    GVOZDEN, MARTINA
16.    JAKIM, NATALIJA
17.    JURLETA, MARTA
18.    JURLETA, RENATA,
19.    JURLETA, TOMISLAV
20.    KALINIĆ, VALERIJA
21.    KNEŽEVIĆ, ROBERT
22.    KOVAČEVIĆ, TONI
23.    KUBAT, KATARINA
24.    LUKETINA, MARIO
25.    MARIĆ, MARTA
26.    MARINČIĆ, SILVESTAR
27.    MATIŠIĆ, LUCIJA
28.    PAVLOVIĆ, PAULINA
29.    PAVLOVIĆ, SARA
30.    PERVAN, MARTINA
31.    PETROVIĆ, SARA
32.    PILIĆ, ANA
33.    RADIĆ, ANA
34.    RADIĆ, RENATA
35.    RAJIĆ, IVANA
36.    SIČAJA, KRISTIJAN
37.    ŠARČEVIĆ, BRANIMIR
38.    ŠOLA, MARIJA
39.    VRLJIĆ, IVONA
40.    ZEKO, MARKO
41.    ZELIĆ, DORIS
42.    ARLOVIĆ STJEPANA
43.    BRNADA, TEA
44.    ŽULJEVIĆ KLAUDIJA
45.    MATIĆ, ANTONELA
46.    NIKOLIĆ, MATEA
47.    LOVRIĆ, NIKOLINA
48.    ĆALIŠ ,IVANA
49.    RAJIĆ, IZABELA
50.    ŠAPINA ,MARINELA
51.    JURIĆ, MAGDALENA
52.    KULAŠ, RIJAD
53.    BARIŠIĆ, DANIJEL
54.    KUSTURA, BARBARA
55.    FILIPOVIĆ, MATEJA
56.    LOZANČIĆ, IVA
57.    MARIĆ, ANĐELKA
58.    JELOVIĆ, LUKA
59.    BREKALO, IVANA
60.    KOVČALIJA, TVRTKO
61.    JUKIĆ, ANA
62.    IDRIZOVIĆ, ADIN
       
Lista za Strojarstvo - Vodoinstalater -  2014/20151.    RADIĆ, JOSIP
2.    RAJIĆ, DANIJEL
3.    VUKADIN, DALIBOR
4.    ŽULJEVIĆ, ZDRAVKO
5.    SIČAJA, JOSIP


Lista za Strojarstvo – Instalater centralnog grijanja i klimatizacije -  2014/20151.    BANDIĆ, MARIO
2.    BOŠNJAK, LUKA
3.    JURINA, STIPAN
4.    KUBAT, ANTONIO
5.    MEJDANDŽIĆ, PETAR
6.    PEJAK, STJEPAN
7.    RADIĆ, ANĐELKO
8.    SABLJO, IVAN
9.    ZEKO, KARLO
10.    ŽULJEVIĆ, VINKO

Lista za Ugostiteljstvo i turizam - kuhar 2014/2015
1.    ALVIR, MIRNA
2.    BRNADA, PAULA
3.    DEDIĆ, LUKA
4.    GAZIĆ, HARIS
5.    GRUBEŠA, ANTE
6.    MABIĆ, LUCIJA
7.    NIKOLIĆ, DANIJELA
8.    NIKOLIĆ, MARKO
9.    NOVAKOVIĆ, DRAGAN
10.    PEJAK, MARSELA
11.    RAJIĆ, BRIGITA
12.    ŠAPINA, LEONARDO
13.    ŠEKERIJA, BERNARD
14.    ŠENDA, FRANJO
15.    TOKIĆ, JOSIP
16.    TOPIĆ, IVAN
17.    ZEKO, KATARIN
18.    ŽULJEVIĆ, NIKOLA
19.    ŽULJEVIĆ, VALENTINA
20.    BELJO, MARINKO
21.    PAVLIČEVIĆ, MARKO
22.    HADŽIAHMETOVIĆ, MALIK
23.    MIŠIĆ, KATARINA
24.    ULOŽNIK, BRANIMIR
25.    ANIĆ, ANA
U III. upisnom roku mogu se prijaviti kandidati  za popunu slobodnih mjesta u strojarskoj struci  i  struci ugostiteljstvo i turizmam.

Greta Kuna , prof
Luca Milišić, prof
Josip Barnjak, prof

 

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA KOLOVOZ 2014.

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA BIT ĆE 11.KOLOVOZA OD 8,00 DO 12,00 RASPORED POLAGANJA  POPRAVNIH ISPITA ZA KOLOVOZ 2014.
POVJERENSTVO I. – I.b
1.    Predsjednica Dragana Galić- zamjena Dubravka Kubat
2.    Stalni član Marija Pocrnja
3.    Ispitivači: 1. Verica Malinar, 2. Marija Martinović, 3. Gabrijela Petrović


-     12.8. 2014. ( utorak)-  u 8,00 sati - zemljopis
                -  u 10,30 sati – pismeni matematika i njemački jezik
                      
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 8,30 sati – usmeni matematika
-                      u 10,00  sati – njemački jezik            

POVJERENSTVO II. – I.c
1.    Predsjednica Verica Malinar
2.    Stalni član Dragana Galić
3.    Ispitivači: 1. Josip Meštrović, 2. Nada Matijanić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni matematika
-                            u 9,30 sati – tehničko crtanje i dokumentiranje                  
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 9,30 sati – usmeni matematika                 

 

POVJERENSTVO III. – I.d
1.    Predsjednik Ratko Kolovrat
2.    Stalni član Marija Pocrnja
3.    Ispitivači: 1. Josip Meštrović, 2. Marija Martinović, 3. Marijana Šimić, 4. Josipa Tomić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni   matematika
-                       u 9,30 sati – pismeni hrvatski jezik
-                       u 10,30 sati – osnove elektrotehnike
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 9,30 sati – usmeni hrvatski jezik
-                      u 10,00 sati – usmeni matematika
-                      U 11,00 sati – teh. crtanje i elementi strojeva           

POVJERENSTVO IV. – I.e
1.    Predsjednica Marija Pocrnja
2.    Stalni član Josip Barnjak
3.    Ispitivači: 1. Greta Kuna, 2. Nada Matijanić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni matematika
-                            u 9,30 sati – pismeni hrvatski jezik                  
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 10,30 sati – usmeni matematika
-                      u 11,00 sati – usmeni hrvatski jezik
                     
POVJERENSTVO V. – I.f
1.    Predsjednik Josip Barnjak
2.    Stalni član Marija Pocrnja
3.    Ispitivači: 1. Josip Meštrović, 2. Greta Kuna, 3. Marija Martinović
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni matematika
-                       u 9,30 sati – pismeni hrvatski jezik
-                       u 10,30 sati – tehničko crtanje
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 9,00 sati – usmeni matematika
-                      u 9,30 sati – tehnička mehanika, tehnički materijali
-                      u 11,30 sati – usmeni hrvatski jezik

 

POVJERENSTVO VI. – II.a
1.    Predsjednica Dubravka Kubat
2.    Stalni član Gabrijela Petrović
3.    Ispitivači: 1. Luca Milišić, 2. Nada Matijanić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni hrvatski jezik
-                      u 9,30 sati – pismeni matematika           
-    14.8.2014 (četvrtak ) u 8,30 sati – usmeni hrvatski jezik
-                      u 9,00 sati – usmeni matematika            

POVJERENSTVO VII. – II.c
1.    Predsjednik Milenko Lončar
2.    Stalni član Josip Meštrović- zamjena Zorica Bujak
3.    Ispitivači: 1. Marija Martinović, 2. Luca Milišić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 10,30 sati – pismeni hrvatski jezik
-                            u 11,30 sati – pismeni matematika                  
-    14.8.2014 ( srijeda ) u 9,00 sati – usmeni hrvatski jezik
-                      u 9,30 sati – usmeni matematika                      

 

POVJERENSTVO VIII. – II.d
1.    Predsjednik Josip Meštrović- zamjena Zorica Bujak
2.    Stalni član Milenko Lončar
3.    Ispitivači: 1. Josip Meštrović, 2. Nada Matijanić, 3. Marija Pocrnja, 4. Dubravka Kubat
-    12.8. 2014. ( utorak) u 9,30 sati – pismeni  njemački jezik
-                                       u 10,30 sati – pismeni matematika
-                       u 12,00 sati- elementi strojeva
-                                       u 12,30 sati – politika i gospodarstvo
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 11,30 sati – usmeni matematika
-                      u 12,00 sati – usmeni njemački jezik                     

 

POVJERENSTVO IX. – II.e
1.    Predsjednica Zorica Bujak
2.    Stalni član Greta Kuna- zamjena Marjana Šimić
3.    Ispitivači: 1. Nada Matijanić, 2. Luca Milišić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 10,30 sati – pismeni matematika
-                            u 12,30 sati – pismeni hrvatski jezik                  
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 10,30 sati – usmeni hrvatski jezik
-                      u 12,30 sati – usmeni matematika                      

 

POVJERENSTVO X. – III. a
1.    Predsjednica Marija Martinović
2.    Stalni član Alojz Bandić
3.    Ispitivači: 1. Dragana Galić, 2. Verica Malinar
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni engleski jezik                       
-                     
-    14.8.2014 ( četvrtak ) u 8,30 sati – usmeni engleski jezik
-                      u 9,00 sati – usmeni zemljopis                      

 

POVJERENSTVO XI. – III.b
1.    Predsjednik Alojz Bandić
2.    Stalni član Darijan Soldo
3.    Ispitivači: 1. Marija Martinović, 2. Verica Malinar
-    13.8. 2014. (srijeda) u 9,30 sati – pismeni matematika
-                               
-    14.8.2014 ( četvrtak ) u  9,00 sati - zemljopis       
-                                u 9,30 sati – usmeni matematika

 

POVJERENSTVO XII. – IIIc
1.    Predsjednik Darijan Soldo
2.    Stalni član Gabrijela Petrović
3.    Ispitivači: 1. Nada Matijanić,
-    13.8. 2014. ( srijeda)   u 11,30 sati – pismeni matematika
-                      
-    14.8.2014 ( četvrtak )   u 11,00 sati – usmeni matematika

 

POVJERENSTVO XIII. – III.d
1.    Predsjednica Marijana Šimić, zamjena Verica Malinar
2.    Stalni član Luca Milišić
3.    Ispitivači: 1. Marjana Šimić, 2. Marija Martinović, 3. Dubravka Kubat
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni hrvatski jezik
-                            u 9,30 sati – pismeni matematika
-                       u 10,30 sati – pismeni njemački jezik
-    13.8.2014 ( srijeda ) u 8,30 sati – usmeni hrvatski jezik
-                      u 9,00 sati – usmeni matematika
-                          U 9,30 sati – usmeni njemački jezik

 

POVJERENSTVO XIV. – IV.b
1.    Predsjednica Greta Kuna
2.    Stalni član Nada Matijanić
3.    Ispitivači: 1. Marija Martinović, 2. Dragana Galić
-    12.8. 2014. ( utorak) u 8,30 sati – pismeni matematika
-                                u 9,30 sati – pismeni engleski jezik
-    13.8.2014 ( srijeda )      u 8,30 sati – usmeni matematika
-                           u 9,15 sati – usmeni engleski jezik                      

Molimo učenike i predavače da se pridržavaju satnice i rasporeda polaganja , radi uspješnog provođenja popravnih ispita.


Ravnatelj škole David Perić, mag.cin.

 

Obraćanje ravnatelja škole maturantima na dodjeli diploma 20. lipnja 2014.

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Više...

 

Prijava popravnih ispita za kolovoz 2014.

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Prijava popravnih ispita bit će 11.KOLOVOZA od 8,00 do 12,00 sati

Više...

 

Obavijest za roditelje

 • PDF
 • Ispis
 • E-mail

Obavještavamo roditelje učenika Srednje škole Uskoplje da će roditeljski sastanci za sve odjele I, II i III razreda osim završinh razreda biti organizirani 30.06.2014 (ponedjeljak) s početkom u 10:00.
Raspored  po učionicama će biti izvješen na oglasnoj ploči škole.


 

Stranica 1 od 10

Škola provodi informacijski sustav za elektronsko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja učenika
Podatci o uspjehu svih učenika dostupni na klik miša
Analiza školskih podataka putem interneta

ministarstvo link slika

Mostly Cloudy PM T-Showers T-Showers PM Showers
18C 23C 23C 27C
Sri Čet Pet Sub
 • Obilježen dan planeta Zemlja
  Obilježen dan planeta Zemlja
  Opširnije
 • Posječenost školskog programa na 17. Uskopaljskim jesenima
  Nastup Srednje škole „Uskoplje“ na XVII. Uskopaljskim jesenima
  Opširnije
 • Izvješće o uspjehu učenika u učenju na kraju Nastavne 2013/14. godine
  Izvješće o uspjehu učenika u učenju na kraju Nastavne 2013/14. godine.
  Opširnije
 • Pedagoško istraživanje
  Pedagoško istraživanje
  Opširnije