Juraj Dalmatinac

DJELOKRUG VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca Mostar broji 14 članova.

Vijeće učenika Škole:

- priprema i daje prijedlog tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju
- Izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika - sudjeluje u izradi fakultativnih programa i programa izvannastavnih aktivnosti - predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi - pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza - skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika - obavlja druge poslove određene ovim statusom i drugim općim aktima

Vijeće učenika Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca Mostar aktivno sudjeluje i surađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama: NDC, OHR, OSCE, Unija učenika HNK/Ž, ASU BiH, Ministarstvo obrazovanja, Grad Mostar, sa školskim organizacijama Aktivnom roditelja i Aktivom ravnatelja, te sa ostalim Vijeće učenika srednjih i osnovnih škola. Predsjednik Vijeća učenika saziva sastanke, raspodjeljuje poslove i zadaće ostalim članovima Vijeća, vodi sastanke, surađuje sa djelatnicima škole i predstavlja Vijeće učenika škole na seminarima, debatama, javnim tribinama, i slično. Naše Vijeće učenika je, do sada, učestvovalo na mnogo seminara unutar i van državnih granica. Osoba zadužena za rad Vijeće učenika ispred reda nastavnika je Irena Goluža pedagog.

DJELOKRUG VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja radi na:
- poboljšanju materijalnih uvjeta i kvaliteti rada škole;
- osiguravanju aktivnog, sudjelovanja roditelja u radu škole, te predstavljanju stavova roditelja u Školskom odboru;
- uključivanju roditelja u pedagoški rad i program škole, te predstavljanju stavova roditelja Školskom odboru i svim zainteresiranim;
- obavještavanju Školskog odbora o svim zaključcima i prijedlozima kad to smatra neophodnim, ili po zahtjevu Školskog odbora, ili druge zainteresirane strane o svim pitanjima vezanim za rad i upravljanje škole;
- pravima, interesima i obvezama učenika, roditelja i nastavnika;
unapređenju komunikacije i odnosa roditelj-učenik-nastavnik;
- prati, poučava i donosi prijedloge za poboljšanje učenja i vladanja učenika;
- potiče volonterski rad roditelja, u raznim školskim projektima;
- edukacije roditelja, učenika i nastavnika;
- promoviranju škole i suradnji sa širom društvenom zajednicom;
- daje prijedlog za donošenje godišnjeg programa rada škole;
- predlaže svoje članove za rad u povjerenstvima škole;
- razmatra godišnje izviješće o radu škole.

 
Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca Mostar