Header image
 
A. G. MATOŠA - VIDOVICE  
  Početna stranica
   
 

 

large product photo

  Adresa naše škole je:

 

           E-mail: os.vidovice@tel.net.ba

           Web: www.tel.net.ba/os-vidovice

            Tel.: 031 - 731 - 332

            Adresa: Josipa Bana Jlačića bb

                         76275 Vidovice

 

BROJ UČENIKA PO MJESTIMA

razred

VIDOVICE

KOPANICE

JENJIĆ

UKUPNO

M Ž U M Ž U M Ž U M Ž U
1./9 2 7 9 2 3 5 2 - 2 6 10 16
2./9 8 2 10 2 2 4 - - - 10 4 14
3./9 4 4 8 3 1 4 1 - 1 8 5 13
4./9 4 3 7 1 4 5 - 1 1 5 8 13
5./9 9 4 13 2 1 3 - - - 11 5 16
6./9 3 7 10 5 5 10 1 1 2 9 13 22
6./8 6 4 10 2 2 4 - 1 1 8 7 15
7./8 5 4 9 2 2 4 - - - 7 6 13
8./8 9 5 14 1 3 4 - - - 10 8 18
ukupno 50 40 90 20 23 43 4 3 7 74 66 140

 

 

ČLANOVI VIJEĆE RODITELJA

Red.broj
IME
PREZIME
1.
Mirjana
Jović
2.
Ivo
Mikić
3.
Anđelka
Maršić
4.
Jasna
Orkić
5.
Zora
Knežević
6. 
Kata
Lukačević
7.
Marijan
Orkić
8.
Zora
Župarić
9.
Gordana
Klarić

 

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA

Red.broj IME PREZIME  
1. Brigita Janjić 1. razred
2. Mateo Knežević 2. razred
3. Ivana Mikić 3. razred
4. Izabela Maršić 4. razred
5./9 Kristina janjić 5./9 razred
6./9 Katarina Matanović 6./9 razred
6. Mihael Klarić 6./8 razred
7. Eva Župarić 7. razred
8. Martina Lukačević 8. razred