Pocetna
O skoli

Nastava
Arhiva
Lokacija
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografija iz 1967. godine.

 

IZ LJETOPISA


Gojevići, 21.6.1953.
Napisala: Ana Zupčević (upravitelj)"Škola je sagrađena 1909. godine. Završni radovi na školi izvođeni su tokom 1910. i 1911. godine...u prizemlju je postojala jedna učionica, a na spratu je bio učiteljev stan.
Nastava je počela školske godine 1908./9. sa učiteljem Topalović Nikolom. Učenika je bio vrlo mali broj. Uglavnom tako je bilo do 1941. godine tj. do rata. Nastava se odvijala skupno, tj. za sva četiri razreda postojalo je jedno odjeljenje. U školi je sve do rata bio uvijek samo po jedan učitelj.
Godine 1939. zgrada je adaptirana... od tada škola ima dvije učionice i vrlo tijesan i loš učiteljev stan. Za vrijeme rata nastava je često prekidana, a izvjesno vrijeme u školi je boravila NOV.
Prvi učitelj poslije oslobođenja bio je Bodnaruk Ivica te do školske godine 1952./53. izmijenjan je veći broj učitelja od kojih se u školi najviše zadržala učiteljica Inđić Lela. Rad se odvijao s poteškoćama, pošto se broj djece poslije oslobođenja, svake godine povećavao a učitelja je bilo malo tako da se rad odvijao, uglavnom, u kombiniranim odjeljenjima.
Školske godine 1952./53. počinju s nastavom učiteljice: Kuljić Dragica i Zubčević Ana sa sljedećim brojem djece: muških 91, ženskih 50, svega 141. Zubčević Ana vodi II i IV razred i ima upraviteljstvo nad ąkolom. Kuljić Dragica vodi III i I razred. Nastava se odvija poludnevno. Tako je bilo do 1.X.1952. godine kada učiteljica Kuljić Dragica nastupa na bolovanje koje je s jednim malim prekidom trajalo do 1.V.1953. godine. Toga dana je imenovana nastupila na duľnost.
S odlaskom učiteljice Kuljić D. na bolovanje rad u ąkoli je znatno oteľan. Sva četiri razreda preuzima Zubčević Ana. Traľena je pomoć od JNO-a ali nije dobijena izuzev jednog mjeseca kada je s III i I razredom radio Ščekić Dragomir koji je samo privremeno poslat u ovu školu.
Po odlasku imenovanog učitelja razredi su kombinirani I i III, a II i IV. Rad u ovakvim odjeljenjima znatno je otežan radi velikog broja đaka naročito u I razredu. Da bi se postigao što bolji uspjeh u mjesecu aprilu razdvojeni su do tada kombinirani razredi i nastava se odvijala tako da su I i II razred imali nastavu razdvojeno a kombinirani su III i IV raz.
U ovoj školskoj godini školski inspektor je bio Branko Jovanović. On je tokom godine pet puta obišao školu. S obzirom da se radilo o kombiniranim odjeljenjima školski inspektor je uglavnom bio zadovoljan s uspjehom u nastavi, ukazujući na nedostatke i pružajući pomoć u radu.
Osim kraćeg prekida u nastavi usljed nevedenog bolovanja, postoji još jedan prekid koji je trajao 10 dana usljed epidemije gripe. Radi toga završetak školske godine je bio na 20.VI. umjesto na 10.VI.1953. g.
Od ukupnog broja učenika 100 je s uspjehom završilo razred, 27 učenika nije završilo, a 14 je ostalo neocjenjeno, uglavnom usljed nedolaska na nastavu."
Nepotpisano, rukopis različit od gornjeg

"U školskoj godini 1953./54. rad su otpočele učiteljice Zubčević Ana i Kuljić Dragica. Zubčević Ana je vodila odjeljenje II i IV razreda, a Kuljić Dragica I i III razreda. Iste školske godine produžio se zimski raspust, radi elementarnih nepogoda od 1-II do 10-II 1954. godine.

Rad u školskoj 1954./55. godini su otpočele sljedeće učiteljice: Zubčević Ana kao upravitelj škole i vodila je odjeljenje IV razreda, Kuljić Dragica odjeljenje II razreda i Pandurić Marija koja je doąla iz NOŠ Dusine, vodila je odjeljenje I i III razreda.
Nastava je vođena poludnevno. Zatim je nastupila promjena u toku školske godine. U mjesecu decembru premještena je učiteljica Zubčević Ana u NOŠ Kreševo, i sada je njeno odjeljenje preuzela Kuljić Dragica, a upraviteljsku dužnost Pandurić Marija.
Zatim na zimskom raspustu 1-II-55. dodijeljeni su bračni drugovi Bilinovac Ivan i Bilinovac Zora . Bilinovac Ivan je primio upraviteljsku dužnost od Pandurić Marije i odjeljenja I i III razreda.
Pandurić Marija je premjeątena u NOŠ Han Ploču na mjesto Bilinovac Zore koja je do tada tamo bila na dužnosti i po sklapanju braka upućena sa bračnim drugom u ovu školu i preuzela odjeljenje IV razreda. Kuljić Dragica je i dalje ostala ovdje sa radom i vodila odjeljenje II razreda.
Rad školske godine se je završio 20 juna 1955. Inspektori NOŠ Kiseljak su bili Čizmić Mustafa i Jovanović Branko i dolazili su u pregled rada škole. Bilo je propusta jer su bile velike promjene koje su utjecale na to.
Rad školske godine 1955./56. počeo je na vrijeme 1. septembra 1955. Učitelj Bilinovac Ivan je uzeo voditi svoja prošlogodišnja odjeljenja, tj. II i IV razred, Bilinović Zora odjeljenje I razreda koje je bilo jedno od najvećih odjeljenja i brojalo 46 učenika. Kuljić Dragica je također vodila svoje prošlogodišnje odjeljenje III razreda. Nastava je tekla normalno i radila je poludnevno. U školi je bilo 120 učenika. Formirane su nove općine i ova je škola pripala NOŠ Fojnica sreza Sarajevskog.
Zimski raspust je produžavan dva put radi elementarnih nepogoda u ovom kraju tako da je ovaj prekid trajao 12 dana.
Iste školske godine uvedeno je električno osvjetljenje u sve prostorije škole, i to je izvršio majstor Hajdarević Hasan iz Visokog sa svojim naučnicima Markom i Dragom. Električna instalacija je postavljena za 29 000 dinara.
Pošto učiteljski stan nije bio zadovoljavajući (bio je mali) iste školske godine je od gornjeg razreda napravljena još jedna soba i tako stvoren udoban stan za bračne drugove pri ovoj školi.
Nastava je trajala do 20.VI., a dolazili su inspektori NOŠ Sarajevo u pregled rada. Nastava je održavana poludnevno i stanje je se prilično popravilo.

Rad u školskoj godini 1956/57. je otpočeo 1. septembra. Učitelji su bili isti kao prošle godine. Pošto je Kuljić Dragaica tražila premjštaj jer joj je bilo nezgodno pješačiti do škole svaki dan 4 km, jer je sa stanom bila u Bakovićima a u isto vrijeme je došla bolnica TBC-a iz Bakovića na ideju da formira pomoćna odjeljenja za djecu u bolnici, a pri ovoj školi. Tako je Kuljić Dragica radila samo 2 mjeseca sa svojim odjeljenjem IV razreda i premještena na rad u bolnicu za TBC u Bakoviće. Odjeljenje IV razreda je primila Bilinovac Zora. Tražena je pomoć za još jednog učitelja od NOO Fojnica ali nije dobivena jer isti nije imao dovoljan broj učitelja za svoje područje.
Ostvarena su pomoćna odjeljenja pri bolnici Bakovići za djecu koja boluju od TBC-a da nebi ista djeca zaostajala i propadala im školska godina. Ova ideja je bila dobra i ostvarena. U istim pomoćnim odjeljenjima se radi kombinirano. Sa odjeljenjem III i IV radi Kuljić Dragica, a sa II i I razreda radi Bilić Ivana.
U maju mjesecu škola je dobila nagradu od DOZ-poslovnica Visoko za postignuti uspjeh u osiguranju djece u školskoj 1956/57 godini jer su osigurali 100% učenika ove škole. Nagrada se sastoji od 29 kom. knjiga u vrijednosti 7020 dinara.Također u maju mjesecu je postavljena ograda za dvorište i jedan dio bašte koji nije bio ograđen.

Na početku školske godine 1957/58. došla je još učiteljica Marković Branka. Iste godine bilo je 5 odjeljenja (2 odjeljenja prvog razreda).Rad se odvijao normalno.

Školske godine 1958/59. radili su samo Bilinovac Ivan i Zora sa po 3 odjeljenja jer je u školi bilo po 2 odjeljenja prvog drugog razreda. Drugarica Marković Branka bila je na bolovanju sve do 11. maja 1959. godine. Rad je bio otežan jer su isti učitelji bili jako opterečeni.
Iste školske godine dovedena je voda do škole. Cijevi za vodu dala je organizacija UNICEF (400 komada po 3 metra). Učitelji sa učenicima iskopali su 80 metara za vodovod i zasadili živu ogradu oko cijelog školskog zemljišta sa drvoredom topola. Ovo je sve urađeno u čast četrdesetogodišnjice KPJ.
Iste školske godine od bivše štale osposobljeno je za školsku kuhinju. Dasku je dao NOO Fojnica, vrata poduzeće drvne industrije "Inač", a novac za prozor "Društvo žena". "Druątvo žena" daje uvijek svoj prilog od 8. marta, kada je međunarodni praznik žena. Isti prilog je se uvijek trošio za rad školske kuhinje."25.juna 1960.
Podatke unio: Cvjetković Slavko

Školske 1959/60 godine na ovu školu došli su iz Osnovne škole Prokos Cvjetković Slavko i Cvjetković Bosiljka - učitelji - bračni drugovi, tako da na početku ove školske godine rade:

1. Cvjetković Slavko, upravitelj škole, koji vodi III i IV razred
2. Cvjetković Bosiljka, radi sa IIa i IIb razredom
3. Marković Branka, vodi I razred

Na početku školske godine bilo je upisano učenika:
 
I razred     22 muških     23 ženskih     45 svega
II razred   27 muških     27 ženskih     54 svega
III razred   13 muških     14 ženskih     27 svega
IV razred   20 muških     13 ženskih     33 svega
      Ukupno 171 učenik
Radi velikog broja učenika drugog razreda isti su podijeljeni u dva odjeljenja. Ova školska godina značajna je po tome što se zvanično prešlo na rad po novom Nastavnom planu i programu čime je i u ovoj školi označena reforma školskog sistema koji je dugo pripreman u našoj zemlji.
Učiteljima se bilo teško odmah snaći i otpočeti sa radom, jer se pred iste postavio novi način rada, planiranja, itd. Protekao je izvjesni period u traženju savjeta i iskustava od drugih iskusnijih i starijih kolega.
U cilju upoznavanja novog Nastavnog plana i programa, rada u školi kao i planiranja na početku školske godine održan je kraći seminar s prosvjetnim radnicima sa područja NO Fojnica. Seminarom je rukovodila Langhofer Vida, prosvjetni savjetnik NOŠ Sarajevo.
Tokom godine nije bilo nekih naročitih smetnji u radu niti većih prekida u nastavi izuzev velike poplave koja se desila 12. 12. 1959. godine. Ovom poplavom bili su uništeni svi mostovi na rječici Željeznici, oštećeni su putovi i svi prilazi tako da učenici nisu mogli dolaziti u školu 20 dana. Ubrzanim tempom rada učitelji su uspjeli obraditi nastavno gradivo, tako da nije došlo do produžetka nastave. U mjesecu aprilu učiteljica Marković Branka otišla je na bolničko liječenje u Sarajevo, tako da učenici I razreda nisu imali nastave 15 dana.
1.maja 1959. godine umjesto učiteljice Marković Branke na ovu školu postavljena je učiteljica Sikirić Rabija, koja je preuzela učenike I i III razreda. Marković Branka zadržala se na liječenju mjesec dana. Po povratku preuzela je svoje odjeljenje I razreda.
Uspjeh na kraju II polugodišta bio je sljedeći:

Ukupno učenika 171 (83 m i 88 ž)
Odličnih   11
V.dobrih   21
Dobrih   43
dovoljnih   68
Nedovoljnih 20
Neocjenjenih 8
Prosječna ocjena za školu iznosila je 2,53 dok je prosječna ocjena iz vladanja 4,74.


Tokom školske godine izvršen je jedan pregled rada škole od strane Langhofer Vide te tom prigodom nije bilo ozbiljnih primjedbi na rad upravitelja i učitelja.
U proljetnim mjesecima učenici su zasadili školski vočnjak na površini od 1200 metara kvadratnih.
Tokom školske godine učenici su pripremali kraće programe za roditelje, a na kraju školske godine priredili su jednu javnu priredbu za stanovništvo ovog kraja. Jedan broj učenika bio je uključen u rad Kulturno prosvjetnog druątva "Matija Gubec" iz Bakovića, tako da su u zajednici sa odraslima pripremali i izvodili program za stanovništvo.
Rad organa škole odvijao se u okviru Nast. vijeća i Školskog odbora. Ovi organi bavili su se rješavanjem raznovrsnih pitanja koja su bila od interesa za školu.
Ne može se reći da su se svi učitelji do maksimuma založili na vanškolskom radu, dok je jedan dio svestrano uzeo učešća u radu sa omladinom SSRN i osnovnoj organizaciji SKJ.
U pogledu dovršenja vodovoda učitelji su učestvovali na angažiranju omladine i čl. SSRN na izvođenju radnih akcija, kao i sakupljanju samodoprinosa od stanovništva, tako da se očekuje u jesen 1960. godine puštanje vodovoda."
Nije potpisan unositelj podataka...

U školskoj 1961/62. godini nastava je počela 25. septembra. Do ovoga zakašnjenja došlo je zbog nedostatka prostora za rad. Zbog toga morali smo zatvoriti kafanu SSRN. U ovu šk. god. ušli smo sa 227 učenika. Novina je bila i u otvaranju petog razreda.
Nastava je počela pod veoma teškim uslovima sa jednim nastavnikom i jednom učiteljicom. Učenici I, II, III, i IV razreda išli su preko dana do 1. novembra. Tada je počela raditi Radanović Milica, učiteljica koja je došla sa porođojnog bolovanja. Ona ja preuzela IV raz. od 54 učenika i s njim radila do kraja I polugodišta. Od 1. novembra do 1 decembra opet su učenici I, II, i III raz. išli preko dana jer je II raz od 59 učenika bio podijeljen u dva odjeljenja. Sva četiri odjeljenja vodila je učiteljica Sikirić Rabija. Zbog velike iscrpljenosti učiteljice i česte bolesti morali smo raspustiti dva druga razreda od 1 decembra do 15 januara, a Sikirić Rabija radila je svaki dan sa I i III raz. do kraja decembra, a tada se razbolila i nije radila do početka II polugodišta.
5. januara 1962 dobili smo učiteljicu Nevenku Kovačević i Bošnjaka Pere koji su tek završili školu. Tako je nastava u II polugodištu donekle normalizovana.
Zbog najtežeg stanja nastave u IIa i IIb raz. bili smo prisiljeni da Bošnjak Pero i Kovačević Nevenka rade preko zimskog raspusta sa ovim odjeljenjima.
U II polugodištu počeo je rad u 7 odjeljenja sa 4 učitelja i dva nastavnika (stalni nast. Mitrović Živan i honorarno za njem. jez Komšić Vinko)
Ove šk. god. izabran je novi šk. odbor.
6. januara primljena nova podvorkinja na službu Bućo Ruža, umjesto Bošnjak Luce koja više nije mogla obavljati taj posao.
13. februara počela raditi školska kuhinja.
7. marta škola izvela kulturna zabavni program u Bakovićima u čast dana žena. Prihodi su upotrebljeni za školsku kuhinju."