17.6.1999.g.

U Mostaru je u ulici dr. A.Starčevića 78 otpočeo s radom “Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti” čime je reguliran ključni dio plana i strategije borbe protiv ovisnosti na ovim prostorima. Definiranjem ovisnosti kao općedruštvenog problema postavljena je osnova cijele strategije prema kojoj je i općedruštveni angažman jedini garant uspješnosti.

Policijsko izvješće o 250 registriranih ovisnika u mostarskim općinama Jug, Jugozapad i Zapad, bio je pokretač naše akcije. Opravdanost osnutka Centra je više nego očita ako se zna da svjetski standardi na samo stotinu ovisnika predviđaju jedan centar sa kompletnim stručnim timom te da stvarni broj ovisnika sigurno nadilazi brojke policijskog izvješća.

Nezamisliva je bilo kakva društvena akcija bez koordinatora i upravo je ta zadaća koordinacije između policije, zakonodavstva, zdravstva, socijalne skrbi, školstva i crkve povjerena Centru. Ciljevi zajedničke akcije za prvo vrijeme su zaustavljanje epidemije ovisnosti kroz aktivnosti smanjenja ponude i potražnje droga i stavljanje ovisnika pod kontrolu društvene zajednice tretirajući ih prije svega kao kronične bolesnike a tek onda kao prijestupnike. U drugom dijelu plana nastojat ćemo smanjiti postojeći broj ovisnika kroz aktivno liječenje i proces resocijalizacije.

Stručni tim našeg Centra čine: liječnik, psihijatar, socijalni radnik, medicinska sestra, svećenik. Edukacija kadra je provedena i provodi se zahvaljujući suradnji sa državnim centrom za ovisnike u Zagrebu te centrom u gradu Parmi u Italiji a preko istih je omogućen i stalni stručni nadzor.

Nadamo se da će naš Centar inače prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini svojim radom zaslužiti i članstvo u svjetskoj mreži centara koji skrbe o ovisnicima.

Nakana autora ovoga teksta nije samo informacija već apel putem svjetske informatičke mreže svima koji žele i mogu pomoći u suzbijanju bolesti ovisnosti na bilo koji način.

 Kontakt telefoni:347 497; radnim danima od 8h do 19h

e-mail: centar@tel.net.ba